České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 14. októbra 2018 | o 13:05 | ORF2 Viedeň

Protagonisti aktuálneho česko-slovenského ORF magazínu rozprávajú o výzvach, starostiach, ale hlavne o súdržnosti národnostných skupín. Dokazuje to 100-ročné jubileum vzniku českého spolku vo Viedni „České srdce“, ako aj pretrvávajúca dvojjazyčnosť na vzdelávacích inštitúciách v severnom Burgenlande.

On demand | České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 14.10.2018

Jubileum „Českého srdca“ | československá sociálna starostlivosť v Rakúsku

Moderátorky Pavlína Woodams a Miroslava Huber privítajú divákov a diváčky tentokrát pred budovou, ktorá je historicky úzko spätá s českým životom vo Viedni. Hotel Post, bývalý „Český dom vo Viedni“.

Dom bol založený v 18. storočí pre českých obchodníkov ale aj viedenská diplomacia v monarchii sa tu rada zdržiavala. Bol a je stredobodom existencie českej národnostnej skupiny vo Viedni.

České srdce

orf | pavla rašnerová

V tomto centre, v Hoteli Post, mali vtedy ako aj dnes sídlo mnohé česko-slovenské spolky. Presne pred 100 rokmi, krátko po prvej svetovej vojne, vznikol aj spolok „České srdce - československá sociálna starostlivosť v Rakúsku“. Bol vtedy založený ako charitatívna a humanitárna pomoc, s cieľom zmierniť rany prvej svetovej vojny. Dnes, po 100 rokoch aktívnej činnosti, je ešte stále verný svojej pôvodnej myšlienke: pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú.

Bilingvalita v zmene doby

Po stopách jazykovej a kultúrnej rozmanitosti v burgenlandských obciach to Ozveny ťahá nielen do Kittsee neďaleko Bratislavy, ale aj ďalej, do Novo Selo / Neudorf bei Parndorf. Kým v jednom z týchto miest vyučovanie v burgendlandskej chorvátčine oslavuje svoje jubileum, pasuje sa to druhé s úplne novou jazykovou výzvou. So slovenčinou.

Neue Bilingualität an Neuer Mittelschule in Kittsee

ORF | yvonne strujic-erdost

Riaditeľka školy Neue Mittelschule Kittsee Isabell Lichtenberger

Film „Rozvzpomínání“ | Potomkovia židovských rodín sa stretli v Brne

Vlani sa po prvýkrát stretli v rámci festivalu „Meeting Brno“: 120 potomkov brnenských židovských rodín Löw-Beer a Tugendhat. České centrum nedávno v prítomnosti niektorých protagonistov predstavilo film o tejto dojemnej udalosti.

film erinnerung daniela hammer-tugendhat

orf | pavla rašnerová

Daniela Hammer-Tugenthat

České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 14. októbra 2018 | o 13:05 | ORF2 Viedeň