Kultúrna rozmanitosť burgenlandských miest

Po stopách jazykovej a kultúrnej rozmanitosti burgenlandských miest to Rádio Dia:tón ťahá nielen do obce Kittsee neďaleko Bratislavy, ale aj ďalej, do obce Novo Selo pri Parndorfe. Kým v jednom meste oslavujú výročie vyučovania v burgenlandskej chorvátčine, snažia sa v tom druhom zvládnuť novú jazykovú výzvu. Slovenčinu.

On demand | Rádio Dia:tón | 1.10.2018

Neue Bilingualität an Neuer Mittelschule in Kittsee

ORF | yvonne strujic-erdost

Hlavné námestie v Kittsee

Rádio Dia:tón | 1.10.2018 | o 21:40 | Rádio Burgenland livestream

Kittsee, Köpcsény, Gijeca, Kopčany. Mestečko s 3000 obyvateľmi sa dnes pýši titulom „najväčšia marhuľová obec Rakúska“. Marhule, ktoré tu pradávno zakorenili spoločne s historicky vyvinutou kultúrnou rôznorodosťou jeho obyvateľov. V 16. storočí sa tu, tak ako v mnohých burgenlandských dedinkách, usadili chorvátski roľníci. Kittsee sa tak stala dvojjazyčnou obcou. O storočie neskôr sa tu pod ochranou kniežaťa Esterházy usadili židia, a to hlavne z územia dnešného Slovenska. V roku 1821 tvorili asi polovicu vtedajšieho obyvateľstva.

Neue Bilingualität an Neuer Mittelschule in Kittsee

ORF | yvonne strujic-erdost

Kittsee, židovský cintorín

A aj keď tu už dnes z oboch kultúr nie je cítiť až tak veľa, musí sa teraz Kittsee vysporiadať s novým demografickým procesom. Za posledných 6 rokov sa obec rozrástla asi o tisíc obyvateľov. Z dnešného počtu 3000 tak pochádza viac ako tretina zo Slovenska. Teraz prišliel nový jazyk do obce, ktorá je zvyknutá na viacjazyčné spolunažívanie a existenciu. Ako kedysi s chorvátčinou či s jidiš.

Neue Bilingualität an Neuer Mittelschule in Kittsee

ORF | yvonne strujic-erdost

Marhuľové stromy v Kittsee

Okrem Wolfsthalu a Bergu patrí aj Kittsee k obciam v okolí slovenského hlavného mesta Bratislava. Obľúbená vidiecka oblasť pre slovenské rodiny, ktoré chcú hlavne ich deťom ponúknuť mnohostranné šance do budúcnosti.

Neue Bilingualität an Neuer Mittelschule in Kittsee

ORF | yvonne strujic-erdost

September volá žiakov naspäť so školských lavíc. A tak vládne aj v škole Neue Mittelschule v burgenlandskej obci Kittsee počas druhého školského dňa obvyklý ranný virvar. Výnimočné tu ale je, že zo 131 žiačiek a žiakov je asi 70 s materinským jazykom iným ako nemčina.

Neue Bilingualität an Neuer Mittelschule in Kittsee

ORF | yvonne strujic-erdost

Táto situácia vyvoláva u rodičov detí s nemeckým materinským jazykom neistotu a u slovenských rodín to tiež nie je inak. Mittelschule v Kittsee sa od problému neodvracia a aktívne sa angažuje v hľadaní riešenia k spokojnosti všetkých.

Neue Bilingualität an Neuer Mittelschule in Kittsee

ORF | yvonne strujic-erdost

Riaditeľka Neue Mittelschule Kittsee Isabell Lichtenberger

Mittelschule v Kittsee, ktorá sa ako zriadenie UNESCO zasadzuje aktívne za ľudské práva a kultúru mieru, vedie rodičmi veľmi cenená riaditeľka Isabell Lichtenberger.

Bilingválna škôlka burgenlandskochorvátskej obce Novo Selo slávi výročie

Kým sa Kittsee učí spolunažívaniu s novým jazykom, so slovenčinou, stojí uznaná bilingvalita burgenlandskochorvátskej obce Novo Selo v historicky blednúcom zákonníku.

V deň otvorených dvier k 40. výročiu ich škôlky oslavujú deti spoločne s ich učiteľkou Christou Leonardelli.

Bilingualer Kindergarten Novo Selo im Burgenland feiert 40 jähriges Bestehensjubiläum

ORF | yvonne strujic-erdost

Učiteľka Christa Leonardelli s jej deťmi

Je to práve vedúca Leonardelli, ktorá od otvorenia materskej školy sprevádzala počas prvých rokov života už dve generácie.

Bilingualer Kindergarten Novo Selo im Burgenland feiert 40 jähriges Bestehensjubiläum

ORF | yvonne strujic-erdost

Fotka v kronike škôlky, ktorú píše Leonardelli

Tento deň nevychádza sama riaditeľka škôlky z údivu. Láskavé prekvapenia obce ocenili jej príkladné nasadenie za súdržnosť chorvátskej národnostnej skupiny v Burgenlande.

Bilingualer Kindergarten Novo Selo im Burgenland feiert 40 jähriges Bestehensjubiläum

ORF | yvonne strujic-erdost

Gratulácia obce k 40. výročiu bilingválnej škôlky

Bilingualer Kindergarten Novo Selo im Burgenland feiert 40 jähriges Bestehensjubiläum

ORF | yvonne strujic-erdost

Pogratulovať prišiel aj bývalý starosta Stefan Mikula. Pred 2 rokmi sa ešte ako starosta podstatne podieľal na novostavbe škôlky

Aj v obci Novo Selo sa v posledných rokoch usadilo niekoľko slovenských rodín. Jazyky sú podobné, hovorí Christa Leonardelli, preto je slovenčina obyvateľom v burgenlanskochorvátskej dedine blízka.

Bilingualer Kindergarten Novo Selo im Burgenland feiert 40 jähriges Bestehensjubiläum

ORF | yvonne strujic-erdost

Riaditeľka Christa Leonardelli

Samozrejme pôsobí asimilačný nátlak aj na burgenlandskú chorváčtinu, hovorí skúsená pedagogička s obavami. Aj v rodinách starousadlíkov vytláča nemčina materinský jazyk menšiny.

Bilingualer Kindergarten Novo Selo im Burgenland feiert 40 jähriges Bestehensjubiläum

ORF | yvonne strujic-erdost

Kým jedna národnostná skupina bojuje o zachovanie jej jazyka, borí si iná svoju cestu do regiónu, sprevádzaná v rovnakej miere starosťami i nádejami. Pritom zdôrazňujú protagonisti v Kittsee ako aj v Novo Selo hlavne jedno: Dôveru v spoločnú budúcnosť.

Schatz der Bilingualität im stetigen Wandel

Links

Neue Mittelschule Kittsee
Gemeinde Neudorf bei Parndorf | Novo Selo