Michal Klučka | „Dôležité je, aby človek hľadal stále ďalej“

Michal Klučka je jedným z absolventov česko-slovensko-nemeckej školy Komenský. Patrí k tým školákom, ktorým už pár rokov po štúdiu chýbala spoločnosť spolužiakov. Počas štúdia učiteľstva vyučoval Klučka náboženstvo na reálnom gymnáziu Komenský. Pre mladého učiteľa to bol viac ako iba odbor, ako sa čoskoro ukázalo.

On demand | Rádio Dia:tón | 17.9.2018

Salesianer Jugendarbeit in Ghana | Michal Klucka

Michal Klucka

„Mám ideál, zmeniť mojím životom svet, zmeniť svet mladých ľudí k lepšiemu. A to sa dá v tejto forme, v akej to my robíme, iba bez vlastnej rodiny,“ hovorí Michal Klučka v aktuálnej relácii Rádio Dia:tón | 17.9.2018 | o 21:40 | Rádio Burgenland livestream

Študent v tomto období spoznal saleziánske mládežnícke hnutie. Významný krok ovplyvňujúci jeho ďalšie životné rozhodnutia: „Spoznal som tam Saleziánov a ich prácu s mládežníkmi. Veľmi ma to oslovilo. Ich poňatie viery, život v spoločenstve a ako pracujú s mládežníkmi. Preto som sa rozhodol ísť touto cestou. Stať sa Saleziánom a darovať môj život Bohu a mladým ľuďom,“ rozpráva Michal Klučka týždeň pred cestou do dedinky v africkej Ghane, kde bude celý školský rok pripravovať žiakov na maturitu, v rozhovore s Yvonne Strujic pre slovenský magazín národnostných skupín Rádio Dia:tón.

Michal Klucka

Yvonne Strujic-Erdost, Michal Klucka

Michal Klučka

Na mape je to len maličký bod na severovýchode africkej krajiny Ghana, tesne pri hranici so susedným Togom. Dedina Tatale. Internetová mapa pri zväčšení ukazuje detaily regiónu. Cesta spája túto dedinu s niekoľko kilometrov vzdialenou riekou „Oti River“. Zdá sa, že sa v dostupnej vzdialenosti od Tatale nachádza aj malé jazero. V Tatale si medzičasom ľudia už užívajú výhody, ktoré so sebou prináša tečúca voda. Aby v okolitých dedinách podnikol prvé kroky smerom k tomuto privilégiu, nastúpil Viedenský Slovák a absolvent školy Komenský Michal Klučka nedávno do lietadla. Letel tým smerom, ktorým by chcel ísť spoločne so svojimi bratmi z rádu Saleziánov: pomáhať mladým ľuďom.

Michal Klucka

Michal Klucka

Michal a dobrovoľníčka Petra

Už 27 rokov pomáhajú Saleziáni na školách v Ghane. Pred 2 rokmi, v rámci osláv k 25. jubileu, postavila kresťanská spoločnosť veriacich v Tatale budovu. Pracujú tam odvtedy rehoľníci, ktorí pomáhajú hlavne deťom a mládežníkom získať vzdelanie. S tým samozrejme súvisí aj zabezpečenie pitnou vodou, čiže vybudovaním studne v dedine, ako aj školy, vysvetľuje Michal Klučka. Výstavba kostola nasleduje po splnení oboch prvých nutností.

Na juhu Ghany prevádzkujú Saleziáni už veľmi veľa škôl, na severe zatiaľ ešte žiadnu, hovorí Klučka.

Aby sa niekto mohol stať Saleziánom, musí okrem štúdia sociálnej práce alebo učiteľstva absolvovať aj dvojročné praktikum v oblasti práce s mládežníkmi. Potom nasleduje ešte štúdium teológie. U Michala Klučky to bolo trochu inak. Všetky potrebné štúdiá má za sebou a po roku praktika v tirolskom Fulpmes, ho to na rok ťahá do inej krajiny. „Hovorím slovensky, česky, nemecky. Takže by u mňa prichádzali do úvahy aj iné krajiny. Chcel som získať tieto skúsenosti. Nakoniec mi vybrali ďalekú Ghanu v Afrike. Spolupracujeme totižto s provinciou v západnej Afrike. A táto kooperácia funguje veľmi dobre, máme tu aj bratov z Nigérie,“ vysvetľuje Klučka a dodáva:

„Práca s mládežníkmi znamená pre Saleziánov hlavne život podľa princípov asistencie. To znamená, byť medzi týmito mladými ľuďmi.“

Spoločne so svojimi saleziánskymi bratmi si Viedenský Slovák Michal Klučka vzal za úlohu, pomáhať mladým, stáť pri nich a viesť ich podľa ideálov Don Bosca.

Michal Klucka

Yvonne Strujic-Erdost, Michal Klucka

Michal Klučka so spolubratmi Petrom a Bayom

Zdá sa, že ide o cieľ s koreňmi v súcite, ako sa dozvedám. Don Bosco bol taliansky farár, ktorý žil v 19. storočí v Turíne, vysvetľuje. Kňaz pozoroval s obavou deti početných ľudí, sťahujúcich sa do mesta za prácou. Pretože deti žili počas dlhej pracovnej doby rodičov bez dozoru. Don Bosco hľadal spôsob, ako týmto mladým ľuďom vliať nádej v ich budúcnosť a našiel ho v tom, že si k nim našiel cestu. Inak ako to bolo u duchovných vtedy zvykom. Hral sa s nimi, učil ich, chcel im byť pozitívnym príkladom. Pre neho boli škola, domov, ihrisko a kostol štyri významné dimenzie vo vývoji mladých ľudí.

„Don Bosco videl, že mladí ľudia dokážu v takom systéme dobre vyrastať sa dobre vyvíjať. Veľa ľudí chcelo ísť jeho cestou. A tak založil túto komunitu, ktorá žije pre mladých ľudí a stará sa o nich,“ rozpráva Salezián Klučka o Don Boscovi, svojom životnom idole, ktorého myšlienka láskyplného sprevádzania mládežníkov ho priviedla až na cestu do Ghany.

Michal Klučka strávi v Ghane jeden rok vyučovaním matematiky a náboženstva. So svojím plánom pomáhať mladým, nie je samozrejme sám. Čakajú ho tam rehoľní bratia z Chorvátska, Ghany, Nigérie a zo Slovenska.

„Tatale je veľmi malá dedinka, z ktorej budeme navštevovať ešte menšie obce na okolí a zakladať tam školy. Čo znamená toľko, že do zeme zabijeme drevený stĺp s nejakou strechou, aby nás chránila pred slnkom. Tam budeme sedieť a učiť sa,“ usmieva sa rehoľník, ktorý je teraz už v Ghane a ako plánoval, vyučuje a trávi s mládežou ich voľný čas.

Školáci v Ghane hovoria anglicky, ako Michalovi Klučkovi už niekto prezradil. Sú tiež veľmi angažovaní, chcú sa učiť a pripraviť na maturitu. „To sú najlepšie podmienky na to, aby sa to podarilo,“ teší sa Salezián. Okrem toho sú mladí za takúto ponuku vďační, pretože vedia, že vzdelanie znamená budúcnosť. S vďačnosťou prijať vedomosti je asi ten najväčší rozdiel od mládežníkov v Európe, ako ich spoznal on, hovorí Klučka.

Salesianer Jugendarbeit in Ghana | Michal Klucka

Michal Klucka

Zmeniť svet k lepšiemu

Svoje rozhodnutie stať sa rehoľníkom a „darovať život Bohu a mládeži podľa príkladu Don Bosca,“ ako Michal sám hovorí, so sebou prináša určitý spôsob života: „Vzdávame sa založenia vlastnej rodiny, žijeme v spoločenstve a venujeme sa mladým ľuďom,“ vysvetľuje Michal a dodáva, že nie každý z jeho okruhu známych rozumie jeho rozhodnutiu: „Vždy hovorím: ‚Áno a preto to nerobíš.‘ Cítim sa povolaný, moja viera a moji bratia rehoľníci mi dodávajú silu. Mám ideál, zmeniť mojím životom svet, zmeniť svet mladých ľudí k lepšiemu. A to sa dá v tejto forme, v akej to my robíme, iba bez vlastnej rodiny,“ hovorí Michal Klučka v aktuálnej relácii Rádio Dia:tón.

Michal Klucka

Yvonne Strujic-Erdost, Michal Klucka

Michal Klučka

„Je dôležité aby človek hľadal stále ďalej. Počas môjho hľadania som prišiel na to, že táto cesta, ktorou teraz ako Salezián kráčam, môže pre mňa byť životným poslaním. Najdôležitejšie je byť samým sebou a žiť a hľadať svoju pravdu. Snažím sa tak žiť. Tým chcem byť príkladom pre mladých ľudí. Aby sa tiež o to snažili. Keď je niekto presvedčený, že presne vie ako a kto je Boh, on alebo ona prestali hľadať. Odkaz náboženstva je, že existuje vzájomný vzťah medzi Bohom, svetom a človekom. Je to hlboká myšlienka. Motivuje nás hľadať a ísť v živote ďalej a tieto vzťahy žiť medzi sebou v tomto zmysle,“ uzatvára Michal Klučka.

Počúvali ste reláciu, v ktorej rozprával Salezián a Viedenský Slovák Michal Klučka o trochu inom začiatku školského roka. Prednedávnom začal svoje praktikum učiteľa matematiky a náboženstva v malej dedinke v africkej Ghane.

Linky

Michal Klučka | Blog
Don Bosco Stiftungszentrum
Salesianum Wien