Linda Meisel | pocit spolupatričnosti k národnostnej skupine rastie

Linda Meisel má 15 rokov, už týždeň navštevuje šiestu triedu gymnázia vo viedenskom okrese Wieden. Včas k začiatku školského roku sa dnes spoločne s touto mladou dámou ponoríme do záujmov, možností a myšlienok mládežníkov spomedzi členov národnostnej skupiny Viedenských Slovákov.

On demand | Rádia Dia:tón | 10. septembra 2018

Linda Meissel

Yvonne Erdost

Linda Meisel

Linda absolvovala jej pracovné orientačné dni | Berufsorientierungstage v našej redakcii národnostných skupín v ORF, sprevádzala redakciu, na natáčaní portrétu pre televízny magazín České a slovenské ozveny, strávila jedno predpoludnie v štúdiu pri strihaní príspevku a asistovala pri každodenných redakčných úlohách. Dnes školáčka rozpráva, čo tieto dni pre ňu znamenali a ako by ich mohla integrovať do jej životných snov.

„Mnohí ľudia nevedia, koľko práce sa skrýva za hotovým produktom, ktorý si nakoniec vypočujú. Je to veľa práce, ktorú vaša redakcia investuje do relácií. Pre mňa bolo neuveriteľné, ako dlho trvá, kým človek nájde vhodného partnera na rozhovor a kým sú následne z jeho výpovedí vybraté tie najdôležitejšie. A treba nájsť aj vhodné obrazy. Veľmi som sa divila, z akého množstva materiálu treba stále filtrovať, kým nakoniec vznikne to, čo divák alebo poslucháč uvidí či si vypočuje,“ rozpráva Linda Meisel, ktorá vás dnes taktiež sprevádza aktuálnou reláciou národnostnej skupiny.

Poklad v dvojjazyčnosti

Materinský jazyk Lindy Meisel je slovenčina, narodila sa ale vo Viedni. Slovenské elementy nachádza v jej každodennom živote školáčky síce veľmi zriedka, ale na prezentáciu jej orientačných dní v redakcii národnostných skupín pre české a slovenské relácie v ORF si spomína rada: „Mnohí si vybrali známe povolania, o ktorých už človek vie veľa. Počas mojej prezentácie som v triede vnímala veľký záujem. Spolužiaci a spolužiačky chceli vedieť, čo tu človek robí, čo sú relácie národnostných skupín, v rádii a v televízii. Teší ma, že som im to mohla vysvetliť,“ usmieva sa Linda Meisel.

Linda hľadá možnosť, naučiť sa v materinskom jazyku aj dobre písať. Vyučovanie v slovenčine sa na jej gymnáziu zatiaľ nepodarilo zorganizovať, ľutuje Linda a rozmýšľa, že bude v budúcnosti možno navštevovať sobotnajšie vyučovanie v Školskom spolku SOVA.

Linda Meissel

orf | yvonne erdost

Linda Meisel

„Mám pocit, že s pribúdajúcim vekom získava aj spolupatričnosť k národnostnej skupine na význame. Aj preto, že si uvedomujem, aký poklad v dvojjazyčnosti a v poznaní rôznych kultúr v sebe nosím. A tak je pre mňa veľmi dôležité, si túto kultúru a jazyk uchovať,“ hovorí Linda Meisel.

Okrem slovenčiny si usilovná školáčka nájde čas aj pre jej druhú veľkú vášeň. Pre poslucháčov a poslucháčky Rádia Dia:tón vybrala talentovaná Linda vhodný hudobný príspevok a hneď ho na klavíri vlastnoručne interpretovala. Ktorú pieseň Linda Meisel pre magazín národnostných menšín vybrala, si vypočujete v relácii Rádia Dia:tón | 10. septembra 2018 | o 21:40 | na Radio Burgenland livestream.

„Na mojej ďalšej pracovnej ceste by som sa rada venovala hudbe alebo inej kreatívnej činnosti. Ale moji rodičia hovoria, že by nebolo ľahké nájsť si v tejto oblasti prácu alebo cestu do sveta hudobníkov. Takže som ešte neistá,“ reflektuje školáčka a rozplýva sa zároveň nad návštevou Rozhlasového symfonického orchestra ORF vo viedenskom rozhlase s celou jej triedou: „Keď sme tam boli, cítila som, že to jej môj svet, cítila som sa veľmi dobre.“

A s týmito konkrétnymi snami mladej dámy, je prvý, tak dôležitý krok v ústrety vysnívanej a naplnenej životnej cesty, ako aj vo vývoji ďalšej výnimočnej osobnosti z národnostnej skupiny Viedenských Slovákov, urobený.

Reláciou Rádia Dia:tón vás sprevádzajú Linda Meisel a Yvonne Erdost.