Ivan Laluha žiada nádej, mier a priateľstvo

Ivan Laluha, kolega v strane a dobrý priateľ Alexandra Dubčeka, ktorý stál generálnemu tajomníkovi v období Pražskej jari verne po boku, nedávno navštívil Viedeň. Vychutnal si premiéru filmu „Dubček- krátka jar, dlhá zima“. Film, ktorý v ňom prebudil dobré i smutné spomienky zároveň. Yvonne Strujic sa vo Viedni s historikom Ivanom Laluhom porozprávala o nádeji, mieri a priateľstve.

On demand | Rádio Dia:tón | 27.8.2018

Ausstellung | Alexander Dubcek | Das menschliche Gesicht der Politik

ORF | Yvonne Strujic

Ivan Laluha

Vypočujte si rozhovor s Ivanom Laluhom, hnacou silou v procese demokratizácie reálne socialistického Československa v roku 1968, aktívnom po boku Alexandra Dubčeka. Rádio Dia:tón | 27.8.2018 | o 21:40 hod. | Rádio Burgenland livestream

21. august 1968. Udalosti, ktoré rozbúšili srdcia mnohých. Nastala nová doba. Po vlne demokratizácie, počas ktorej Alexander Dubček a jeho obnovená Komunistická strana Československa obyvateľom po rokoch útlaku a cenzúry priniesli opäť viac slobody, nasledovalo vytriezvenie. Toto prišlo formou tankov. Päť krajín Varšavskej zmluvy súhlasilo s násilným potlačením takzvanej „Pražskej jari“ v Československu v roku 1968. 21. august 1968 zostáva dodnes krvácajúcou ranou v dobromyseľnosti a dôvere tak mnohých ľudí.

Aj napriek brutálnemu potlačeniu nádeje na dôveryhodné spolužitie, pretrváva dodnes v srdciach ľudí tlejúca iskra. Pretože spolunažívanie plné lásky a vzájomného rešpektu je strážcom pokojnej spoločnosti.

České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 12.augusta 2018 | o 13:05 hod. | ORF2 Viedeň