Dana Hermanová spomína na utlačenie Dubčekovho socializmu s ľudskou tvárou

V aktuálnom vysielaní Rádia Dia:tón príde k slovu televízna hlásateľka Dana Hermanová, ktorú spája dlhá spoločná cesta s rodinou Dubčekovou. Cesta, ktorá začala presne 21. augustom 1968.

On demand | Rádio Dia:tón | 13.8.2018

Dana Hermannová | gute Freundin von Alexander Dubcek bei Filmprämiere in Wien

ORF | Yvonne Strujic-Erdost

Dana Hermanová vo Viedni pri premietaní filmu „Dubček - krátka jar, dlhá zima“

Rádio Dia:tón | 13.8.2018 | o 21:40 hod. | Rádio Burgenland livestream

Československým vírusom, ako ho volali odporcovia Alexandra Dubčeka a jeho Pražskej jari, sa infikovali ľudia plní nádeje a viery v dobro. Teraz, o 50 rokov neskôr a vyše 25 rokov po smrti Alexandra Dubčeka, priniesol slovenský režisér Laco Halama diskurz o procese demokratizácie po prvýkrát na filmové plátno. Po aprílovej premiére filmu „Dubček - krátka jar, dlhá zima“ na Slovensku, poctila českoslovenká história aj viedenské publikum.

Dana Hermannová | gute Freundin von Alexander Dubcek bei Filmprämiere in Wien

ORF | Yvonne Strujic-Erdost

Dana Hermanová

Najbližší priatelia a rodina vodcu revolúcie Dubčeka priniesli kúsok ich, už pol storočia v srdci uchovávanej nádeje na láskyplné a nápomocné spolunažívanie ľudí so sebou do Viedenskej diplomatickej akadémie. Medzi nimi bola aj známa slovenská televízna hlásateľka Dana Hermanová či historik Ivan Laluha.

Po ôsmych mesiacoch jari nastala dlhá, dvadsaťročná zima. Ukazujú to zábery filmu, potvrdené spomienkami pamätníkov.

Sociálne teplo. Po ňom túžili ľudia aj pred 50 rokmi. Toto obdobie je dnes označované aj ako Pražská jar a aj dnes je ešte podnetom na nové hnutie v našej spoločnosti. Pretože po každej zime príde opäť jar.