„Zuhause ist kein Ort“ | Tri generácie, jedna história

S krátkym filmom Clary Trischler „Zuhause ist kein Ort“ sa pretáča na filmovom páse aj dlhý kus histórie slovenskej národnostnej skupiny v Rakúsku. Či už príchod sovietskych vojsk do Československa alebo aktuálne hrozné udalosti na Blízkom východe.

On demand | Rádio Dia:tón | 20.8.2018

Clara Trischlers Film "Zu Hause ist kein Ort"

ORF | yvonne strujic-erdost

Anton Hrabovec s vnučkou Clarou Trischler

„Zuhause ist kein Ort“ hovorí filmárka Clara Trischler

Jej starí rodičia, Anna a už bohužiaľ nebohý Anton Hrabovec, sú míľnikmi v histórii autochtónnej národnostnej skupiny Slovákov v Rakúsku. To, že za uznanie skupiny v skorých 90-tych rokoch vďačia hlavne tomuto manželskému páru, vedia Viedenskí Slováci už dávno. Čo ale nie je až tak známe, je že zmeny v Československu pred presne 50 rokmi ešte stále ovplyvňujú osud tejto rodiny.

Clara Trischlers Film "Zu Hause ist kein Ort"

ORF | yvonne strujic-erdost

Clara Trischler

Ich vnučka ponúka v jej krátkom filme „Zuhause ist kein Ort“ aj subjektívne dojmy z vlastnej životnej cesty, ktorá stále odoláva následkom rozdelenia a pocitom rozpoltenosti.

Clara Trischlers Film "Zu Hause ist kein Ort"

ORF | yvonne strujic-erdost

Clara Trischler rada navštevuje starú mamu Annu v jej domčeku medzi viedenskými vinicami. Medzi suvenírmi z ďalekých krajín, sa necháva spútať dobrodružstvami z minulých ciest rodiny Hrabovec. Iné puto rodina zlomila v augustových dňoch pred 50 rokmi, keď sa počas zahraničnej cesty poverenca UNESCO Antona Hrabovca rozhodla nevrátiť sa do Československa.

Clara Trischlers Film "Zu Hause ist kein Ort"

ORF | yvonne strujic-erdost

Clara Trischlers Film "Zu Hause ist kein Ort"

ORF | yvonne strujic-erdost

Od jej starého otca Antona Hrabovca, ktorý ovládal naozaj všetko, ako s úsmevom hovorí jeho žena Anna, vrátane filmovania a fotografovania, sa aj Clara v súvislosti s rozprávaním príbehov a prácou so zábermi priučila mnohému. Vidieť filmovú snímku „Zuhause ist kein Ort“ už ale bohužial jej najmilšiemu „učiteľovi“ nebolo dopriate.

Clara Trischlers Film "Zu Hause ist kein Ort"

ORF | yvonne strujic-erdost

Rádio Dia:tón | 20.8.2016 o 21:40
Radio Burgenland | Livestream

ORF TVthek | „Zuhause ist kein Ort | Tri generácie, jedna história" v televízii | České & Slovenské Ozveny 12. August 2018

Link

Clara Trischler | Zuhause ist kein Ort | Trailer