Piesne z Terezína

Geto alebo koncentračný tábor Terezín bol zriadený po obsadení Československa nacistickým Nemeckom najskôr ako väznica gestapa a tranzitný tábor. Od roku 1942 boli do Terezína deportovaní židia, medzi nimi mnohí prominentní umelci a intelektuáli z obsadených oblastí ako aj z Nemeckej ríše.

Kultúrne aktivity boli symbolom odporu a vôle prežiť. V Terezíne tak vznikli významné hudobné a iné diela. Neskôr boli kultúrne aktivity zneužité na nacistickú propagandu, aby Terezín – napríklad pred delegátmi Medzinárodného výboru Červeného kríža alebo v propagačnom filme, prezentovali ako ‚príkladné sídlisko židov‘. Takmer všetci uväznení, ktorí prežili neľudské životné podmienky v tábore Terezín, boli nakoniec deportovaní do Osvenčimu a iných vyhladzovacích táborov, kde boli zavraždení. Už po určitú dobu je v Terezíne vzniknutým a po dlhé desaťročia zabudnutým hudobným dielam opäť venovaná pozornosť. O spracovanie a šírenie tejto hudby sa stará napríklad Terezín Music Foundation.

Flyer Lieder aus Theresienstadt

Anna An Facebook

Reinet Behncke (soprán) a Anna An (klavír)

Autori piesní: Pavel Haas, Viktor Ullmann, Ilse Weber a Adolf Strauss

Gesellschaft für Musiktheater

Türkenstraße 19, 1090 Wien

27.5.2018 o 19:00

Vstupenky: 25 Euro

Anna An, Klavier

Anna An

Anna An

Reinet Behncke, Sopran

Anna An

Reinet Behncke