DIVADELNÝ VÝLET DO NITRY

Oslávte s nami 15. výročie spolku SOVA! Čaká nás krásny výlet do staroslovanského mesta Nitra, ako aj do sveta chrobáčikov, v ktorom je aj malá šálka veľká ako kostolná veža a vyšplhať sa na púpavu predstavuje pre chrobáka veľké akrobatické číslo.

FERDO MRAVEC

Kto by nepoznal úsmevné dobrodružstvá dobrodruha Ferda Mravca? Odvážneho mravca, ktorý opustil mravenisko a vybral sa v ústrety nebezpečenstvám sveta, zažil prvú lásku i prvé sklamanie, musel čeliť nebezpečenstvám, ktoré naňho číhali na celkom obyčajnej lúke!

Zraz: sobota 2.6.2018 o 10.00 hod. Wien – Busbahnhof Wiedner Gürtel/Südtirolerplatz zastávka autobusu Slovak Lines priamo pri východe z metra.

Návrat: okolo 21.00 Wien – Hauptbahnhof

Cena: pre členov spolku SOVA 10,-€/osoba, deti zo sobotňajšieho kurzu slovenčiny bezplatne. V cene je zahrnutá doprava, vstupenka a detská recepcia – občerstvenie, prehliadka divadla a mesta Nitra.

Prihlášky na elena.mandik@utanet.at
telefón 0680/1260341
Platba na konto spolku SOVA do 15.5.2018
IBAN: AT52 14000 03710071330
BIC: BAWAATWW