„Gehen oder bleiben?“ | M. Schvarc o vysťahovaní Karpatských Nemcov zo Slovenska 1944/45

13. apríl bol tohto roku práve v piatok – ale od tak často očakávaného nešťastného dňa mal tento piatok v Rakúsku veľmi ďaleko. 228.000 návštevníčiek a návštevníkov sa tešilo z v piatok večer 13. apríla začínajúcej „Dlhej noci výskumu“, počas ktorej boli predstavené aktuálne projekty, nové poznatky, inovácie a technológie.

Lange Nacht der Foschung im Wiener Wiesenthal Institut | Michal Schvarc

VWI | Wiener Wiesenthal Institut

Rádio Dia:tón | 7.5.2018 | On demand

Rádio Dia:tón | 7.5.2018 | o 21:40 hod. | Rádio Burgenland livestream
Vypočujte si rozhovor s vedcom a výskumníkom Michalom Schvarcom, Research Fellow na Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust Studien.

Vystavujúce organizácie zvučných mien na viac ako 265 miestach poskytli návštevníkom taktiež priestor pre ich otázky. Asi 10.000 vedeckých výskumníčiek a výskumníkov sa mesiace pripravovalo na tento večer. Jedným z nich bol aj Michal Schvarc, v súčasnosti Research Fellow na Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust Studien. Schvarc dnes pracuje v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave a vo Viedni sa venuje výskumu úlohy nemecky hovoriacej menšiny na Slovensku počas holokaustu. Na území Slovenska sídli nemecky hovoriaca skupina už od stredoveku, a to hlavne v regiónoch v okolí Bratislavy, Hauerlandu či Horného a Dolného Spiša.

Lange Nacht der Foschung im Wiener Wiesenthal Institut

VWI | Wiener Wiesenthal Institut

Historiker, Wissenschafter Michal Schvarc

VWI | Michal Schvarc

Otázkou „Gehen oder bleiben?“ a vysťahovaniu Karpatských Nemcov zo Slovenska v zime na prelome rokov 1944/45 sa vedec zaoberal spoločne s návštevníkmi Dlhej noci výskumu vo Wiener Wiesenthal Institut.

Od spoluvinníkov k obetiam, od spojencov k opovrhovaným. Menšina Karpatských Nemcov na Slovensku sa po stáročia etablovala ako neodmysliteľná súčasť spoločnosti. Všadeprítomná národná myšlienka, ktorú so sebou priniesol národný socializmus, zničila aj toto pokojné spolunažívanie. Do dnešného dňa sa nemecky hovoriaca menšina nepozviechala z vtedajších udalostí.

Link

Michal Schvarc | Research Fellow | Wiener Wiesenthal Institut