Filmové predstavenie a rozhovor: Sprechen Sie Karpatendeutsch?

V Európe sa obzeráme na stáročia skúseností s vysťahovávaním či presťahovávaním rôznych skupín obyvateľstva. Milióny ľudí stratili počas druhej svetovej vojny svoje práva. Medzi takzvanými Karpatskými Nemcami, ktorí žili na území dnešného Slovenska už veľa storočí, boli aj mnohí nevinní.

Dokumentárnym filmom Sprechen sie Karpatendeutsch?, ktorý má v Rakúsku svoju premiéru, nás bratislavský germanista a historik Jozef Tancer sprevádza svetom vymierajúcich nemeckých nárečí. Prostredníctvom jazyka spoznávame osudy Nemcov na Slovensku, načúvame ich spomienkam ako aj príbehom o vzťahoch k slovenským a maďarským susedom.

Jozef Tancer, Ivan Chalupecký, Viera Bačíková

Deutsches Kulturforum

Jozef Tancer s historikom a archivárom nemeckého pôvodu Ivanom Chalupeckým v Levoči a s kameramankou Vierou Bačíkovou

Na záver sa Tanja Krombach, zast. riaditeľka Kultúrneho fóra, porozpráva s režisérkou Annou Gruskovou a Josefom Tancerom.

Sprechen Sie Karpatendeutsch?

Dokumentárny film Anny Gruskovej a Jozefa Tancera

Streda, 2. mája 2018 | o 18:30
Slowakisches Institut in Wien
Wipplingerstraße 24–26
1010 Wien
Österreich