Maturitný a reprezentačný ples školy Komenský v duchu súdržnosti

Magazíny českej a slovenskej národnostnej skupiny v Rakúsku Rádio Draťák a Dia:tón sa dnes večer venujú maturitnému a reprezentačnému plesu českej a slovenskej národnostnej skupiny v Rakúsku. Jeho organizátori pozvali minulú sobotu opäť raz na tanečný parket v nádhernom Parkhoteli Schönbrunn.

On demand | Rádio Dia:tón | Rádio Dráťák | 26.2.2018

komensky ball 2018

orf | pavla rasnerova

komensky ball 2018

orf | pavla rasnerova

Rádio Dráťák a Rádio Dia:tón | 26.2.2018
21:10 - 22:00 | Radio BurgenlandLivestream

Pavla Rašnerová a Yvonne Strujić unesú poslucháčky a poslucháčov do plesovej noci, ktorú žiačky a žiaci školského spolku Komenský otvorili tradičnou polonézou. Aj noví zastupitelia diplomacie oboch krajín, veľvyslanec Slovenskej republiky Peter Mišík a veľvyslankyňa Českej republiky Ivana Červenková, privítali hostí národnostných skupín.

Maturitný a reprezentačný ples školy Komenský je jedným z mnohých prepojení medzi slovenskou a českou národnostnou skupinou vo Viedni. Práve tieto dve národnostné skupiny, u ktorých existenciu ďalšej generácie zabezpečuje hlavne škola Komenský, trpia už roky pod nátlakom asimilácie väčšinovej spoločnosti a bojujú o svoju existenciu.

komensky ball 2018

orf | pavla rasnerova

Dve európske dohody spísané Radou Európy s cieľom chrániť národnostné menšiny, ktoré Rakúsko podpísalo, sú Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín a Európska charta regionálnych a menšinových jazykov. Pretože rakúska spolková vláda dodnes na dodržiavanie zmlúv nedbá, spojili sa v minulom roku európske menšiny a iniciovali spoločnú chartu za práva menšín - Minority Safepack. V aktuálnej relácii hovoria o tomto kroku predseda Poradného zboru národnostných skupín pre Čechov Karel Hanzl, predseda Menšinovej rady českej a slovenskej národnostnej skupiny v Rakúsku a predseda Poradného zboru národnostných skupín pre Slovákov Vladimír Mlynár.

vladimir mlynar

orf | pavla rasnerova

Vladimír Mlynár