Prezentácia zväzku o komparatistike na Slovensku

3 vydavatelia, Sandra Vlasta z Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Róbert Gáfrik z Ústavu svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied a Stephan Immanuel Teichgräber z Universität Wien, zasvätili prítomných záujemcov do detailov komparatistiky na Slovensku. Mária Helienek bola pre Rádio Dia:tón u toho.

On demand | Rádio Dia:tón | 6.2.2017

Zväzok „Kultur im Transfer. Komparatistik in der Slowakei“ obsahuje príspevky rôznych autoriek a autorov, ktorí v rámci série prednášok hosťovali na Viedenskej univerzite.

Bandpräsentation "Kultur im Transfer"

DOML

Rádio Dia:tón | 6.2.2017
o 21:40 hod. na Rádii Burgenland 94.7 | Livestream

Kniha vznikla vďaka sérii prednášok na Viedenskej univerzite v roku 2012 v spolupráci s Ústavom svetovej literatúry v Bratislave a Inštitútom literárnej komparatistiky na Viedenskej univerzite. V rámci prednášky bolo možné počuť rôzne príspevky vedeckých spolupracovníkov Ústavu svetovej literatúry.

Témy zväzku siahajú od vplyvu indickej kultúry na literatúru v nemeckom jazyku až po prijatie Franza Kafku v Československu. Stephan Teichgräber, vedúci inštitútu Dokumentationsstelle für ost- und mitteleuropäische Literatur a jeho kolegovia a kolegyne priblížia v aktuálnej relácii ich spoločné dielo „Kultur im Transfer. Komparatistik in der Slowakei“.