Pavol Dubček | Spomienky na Pražskú jar

„Keď sa vrátil, nebol to pekný pohľad. Bol smutný, uzavretý, na tele pár menších rán. Možno z vyčerpania, ale presne to neviem. Ďakujem v každom prípade ľuďom, ktorí ho vtedy podporovali,“ hovorí komunálny politik a syn vodcu Pražskej jari Alexandra Dubčeka, Pavol Dubček.

On demand | Rádio Dia:tón | 8.8.2016

Februar 1968 Prag, Dubcek

Franz Goess | Österreichische Nationalbibliothek

Rádio Dia:tón
8.8.2016 o 21:40
Radio Burgenland | Livestream

21. augusta, už pred skoro 40 rokmi, prevalcovali tanky všetky nádeje, ktoré priniesol „socializmus s ľudskou tvárou“. Ideu skupiny politikov okolo vtedajšieho prvého tajomníka Komunistickej strany Československa, uvolniť a zdemokratizovať politické štruktúry, prijal ľud s nadšením, socialistické vedenie odmietavo. Od tejto stredy, 21. augusta 1968, nevidel vtedy 20-ročný Pavol Dubček svojho otca Alexandra dlhšiu dobu. Bál sa o život otca, ktorý takýto násilný zásah politického útvaru, v ktorý veril, nepokladal za možný. Pavol Dubček si spomína na otcov návrat po zatknutí 21. augusta: „Keď sa vrátil, nebol to pekný pohľad. Bol smutný, uzavretý, na tele pár menších rán. Možno z vyčerpania, ale presne to neviem.“

České Ozvěny | Slovenské Ozveny

ORF

Pavol Dubček

Alexander Dubček sa stále snažil ochraňovať svoju rodinu. V časoch, aké vtedy vládli, to bolo určite nutné, predpokladá jeho syn Pavol Dubček dnes.

České Ozvěny | Slovenské Ozveny

ORF

Túžba po spravodlivom a humánnom dnešku

Dnes je Pavol Dubček povolaním lekár, ale ide aj v šľapajách svojho otca, a to vo fukcii poslanca miestneho zastupiteľstva bratislavskej časti Nové Mesto. Tu sa neustále pokúša nájsť nové cesty v pozitívnom spolunažívaní v európskom útvare krajín a národov. „Už k sebe nemáme ďaleko,“ hovorí komunálny politik a syn vodcu Pražskej jari Alexandra Dubčeka, Pavol Dubček. Pre jeho štvrť, Bratislava Nové mesto, si želá úzku spoluprácu s komunálnymi politikmi a političkami zo susednej Viedne. „Môžeme sa od seba navzájom veľa naučiť,“ dopĺňa Dubček. Myšlienky o vylepšení jeho štvrte nosí neustále so sebou.

V strarostlivo uzavretej škatuli Pavol Dubček dodnes uchováva početné listiny a ocenenia svojho otca. Pre svet otvorené ale zostávajú myšlienky a nádeje Alexandra Dubčeka v humánnu a spravodlivú spoločnosť.