České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 14. decembra 2014 | ORF 2 Viedeň

Moderátorky Miroslava Huber a Pavlína Woodhams sa tentokrát hlásia z vozovne „Remise – múzea dopravy Viedenských liniek“. Bolo to presne pred 100 rokmi, v roku 1914, keď obyvatelia oslavovali otvorenie trate Viedenskej električky „Lokalbahn Wien-Preßburg“. Vtedajšiu Bratislavu, ktorú navštevovali viedenské dámy kvôli poobedňajším prechádzkam, je dnes, v novej podobe mesta, len veľmi ťažké nájsť.

On demand | České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 14.12.2014

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

České Ozvěny | Slovenské Ozveny Magazín národnostných skupín na ORF 2 Viedeň | v češtine a slovenčine s nemeckými titulkami
14. decembra 2014, o 13.05 hod.

Bratislava | milované mesto bez duše | Identita mesta

História električiek zavedie divákov hneď k prvému príspevku do Bratislavy. Kým v mnohých iných európskych metropolách záležalo na zachovaní starého jadra miest, zostali v čase reálneho socializmu mnohé historické budovy v starom meste bez povšimnutia.

Ozveny, Robert Hofrichter, Peter Janovicek

strujic

Autori knihy „Von Pressburg nach Salzburg“, Robert Hofrichter a Peter Janoviček

Dvaja autori sa ujali výzvy a pokúsili sa porozumieť svojmu milovanému, aj keď tak často ako bez duše pôsobiacemu mestu. Ich dielo, ktoré nesie názov „Von Pressburg nach Salzburg“, zachytáva historický ako aj subjektívny prierez mesta Pozsony až po Bratislavu.

Peter Janovicek

strujic

Peter Janoviček v Antikvariáte Steiner

Kniha „Von Pressburg nach Salzburg“ od Roberta Hofrichtera a Petra Janovičeka vyšla na jeseň tohto roku vo vydavateľstve Styria Premium a je možné si ju zakúpiť v kníhkupectvách.

Novembersturm | knižná prezentácia

O českých osudových dňoch práve v Českom centre vo Viedni prebieha fotografická dokumentácia. Informácie o vtedajších udalostiach nám sprostredkovávajú početné literárne diela. Aj Bohumil Hrabal častejšie vo svojich knihách tematizoval svoje české korene. V rámci tejto výstavy bol prezentovaný preklad „Der Novembersturm | Novembrový uragán“ Niny Kostal, víťazky Ceny Bohumila Hrabala za preklad 2014.

Ozveny, Miroslava Huber, Pavlina Woodhams

Strujic

Moderatorka Pavlína Woodhams

Militärvolkstanzgruppe Ondraš

strujic

Brnenská vojenská kapela „Ondráš“

Brnenská vojenská kapela

Vojenský umelecký súbor Ondráš oslavuje tohto roku už svoje 60 jubileum. V rámci dokumentárneho podujatia o „TGM und die Armee“ očarili publikum v divadelnej sále Školy Komenský vo Viedni nie pochodmi a vojenským poriadkom, ale ľudovou hudbou.

„Fenomén Karel Kryl“

Kniha Ivany Denčevovej a Michala Stehlíka, kolegov z Českého rozhlasu, je všestranným pohľadom na legendárnu osobnosť Pražskej jari Karla Kryla. Básnik, hudobník a novinár Kryl zomrel presne pred 20 rokmi a tohto roku by sa bol dožil 70. narodenín. Táto dokumentárna zbierka obsahuje na 168 stranách rozhovory jeho priateľov a výber z jeho literatúrnej a hudobnej tvorby. Kniha „Fenomén Karel Kryl“ bola predstavená za prítomnosti vydavateľov Denčevovej a Stehlíka vo viedenskom klube Nachtasyl.

Karel Kryl | Buchpräsentation im Nachtasyl

strujic

Prezentácia knihy „Fenomén Karel Kryl“ vo Viedenskom Nachtasyle

Oslava | vznik prvej Československej republiky

Aby sa nezabudlo na spoločnú históriu Rakúsko-uhorskej monarchie a z nej vyplývajúci vznik prvej Československej republiky, snažia sa historici a pamätníci o jej tematizáciu. Český národný sviatok oslavovalo 28. októbra veľvyslanectvo krajiny vo Viedni výnimočnou výstavou „Das Tschechische Gedächtnis | Česká pamäť“.

Ozveny, Miroslava Huber, Pavlina Woodhams

Strujic

Moderatorka Miroslava Huber

Ocenenie Centrope 2014

Medzičasom početné projekty regiónu Centrope zviditeľňujú pozvoľný nárast intenzity vzťahov a určitý slobodný pocit spoločenstva medzi krajinami, poznačený novým vedomím pre individualitu a pospolitosť v Európe. A tak vznikla pred ôsmymi rokmi Cena Centrope. Ocenené bývajú osobnosti za „výnimočné zásluhy v oblasti cezhraničnej regionálnej práce“. Aj tento rok sa cena odovzdávala opäť vo Viedenskej radnici.

Katona Ágnes Centrope Preis

wien.gv.at

Cena Centrope 2014 pre Agnes Katona (druhá z prava)

Krajské ocenenie pre Zdenku Becker

Narodila sa v Česku, vyrastala v Bratislave v období reálneho socializmu a od sedemdesiatych rokov žije v Dolnorakúsku.

NÖ-Landeswürdigungspreis für Zdenka Becker

strujic

Zdenka Becker pri slávnostnom prevzatí ceny (druhá z ľava)

A tu teraz už viackrát ocenená autorka Zdenka Becker získala aj krajské ocenenie za literatúru.

Lumír prvý koncert | Slovanská beseda

Je jedným z najstarších českých spolkov v Rakúsku. 150 rokov histórie je za speváckym spolkom Lumír. Po dlhoročnej prestávke sa opäť našli aktívni členovia, aby navrátili spolku hlas.

20 rokov Rakúsko-českej spoločnosti

Nie je prehnané, keď sa povie, že tento muž tvorí históriu. Od zamatovej revolúcie je síce v česko-rakúskych vzťahoch hnacou silou, o to skromnejšie a ticho ale vystupuje na verejnosti. Ozvenu jeho krokov bolo ale počuť už aj v Prahe a Česká republika ho za zásluhy poctila štátnym vyznamenaním. Tvorcu mostov Eduarda Haranta tým prekvapili priatelia vo Viedenskej radnici.

ORF Volksgruppengespräche Erdost

Strujic

Rozhovory národnostných skupín v ORF RadioCafe

Veľká je priepasť medzi požiadavkami rakúskych národnostných skupín na Úrad spolkového kancelára a ich reálnym uskutočnením. V novembri pozvala Viedenská redakcia národnostných skupín ich zastupiteľov znova k výmene názorov o sporných témach aktuálnej politiky národnostných skupín.