Demokracia na Slovensku sa zhoršila

Podľa Inštitútu pre verejné otázky (IVO) sa kvalita demokracie na Slovensku v prvom štvrťroku 2014 zhoršila na známku 3,2. Z pohľadu celoročného porovnania ide o regres indexu kvality demokracie až o 0,3 bodu. Informovala o tom Tlačová agentúra SR.

Zhoršenie demokracie zaznamenal projekt s názvom IVO Barometer. Cieľom projektu IVO Barometer, ktorý funguje šesť rokov, je pravidelne hodnotiť stav kvality demokracie na Slovensku v piatich kľúčových oblastiach. Hodnota známky IVO Barometra sa pohybuje od 1,00 do 5,00, pričom známka 1,00 vyjadruje optimálny stav kvality demokracie.

Najväčší regres bol zaznamenaný v oblasti Legislatívy so známkou 2,8, kde sa vystupňovali nepriaznivé tendencie v legislatívnej tvorbe zo záveru minulého roka. Pokles nastal aj a v oblasti Ochrana a dodržiavanie ľudských a menšinových práv (známka 3,5). V oboch sférach sa medziročné hodnotenie zhoršilo až o 0,4 bodu. „Vo zvyšných dvoch hodnotených oblastiach – Demokratické inštitúcie a právny štát a Nezávislé médiá a médiá verejnej služby sa pozitívne a negatívne tendencie navzájom vyvažovali, takže celkové bodové hodnotenie ostalo oproti predchádzajúcemu roku nezmenené,“ informoval vedúci projektu Miroslav Kollár.

Grigorij Mesežnikov, prezident Inštitútu pre verejné otázky

TASR/MArtin Baumann

Grigorij Mesežnikov, prezident Inštitútu pre verejné otázky

Zhoršenie „vďaka“ prezidentským voľbám

Vývoj v oblasti fungovania demokratických inštitúcií a právneho štátu, ako aj celkovú spoločensko-politickú atmosféru v krajine, podľa IVO výrazne poznačila príprava na voľby prezidenta SR, volebná kampaň a samotný priebeh volieb. „A hoci prezidentské voľby 2014 zodpovedali kritériám slobodných a pluralitných volieb, priebeh volebnej kampane vyvolával pochybnosti o tom, či voľby boli zároveň aj spravodlivé a čestné,“ povedal Grigorij Mesežnikov, prezident IVO.

V súvislosti s oblasťou Legislatíva IVO uvádza, že jednou z najvýznamnejších iniciatív v rámci celého súčasného volebného obdobia je pokus o novelizáciu ústavy cez spoločný poslanecký návrh Smeru-SD a KDH. „Prípad tejto novely bol názorným príkladom využitia legislatívneho návrhu s cieľom získania konkrétnych politických benefitov,“ tvrdí Mesežnikov s tým, že poklesol aj počet schvaľovaných zákonov a opäť sa objavovali rôzne „prílepky“ k zákonom.

Vo sfére Ochrana a dodržiavanie ľudských a menšinových práv považuje IVO za symbolické zavŕšenie prvého štvrťroku 2014 udelenie ceny Ochranca ľudských práv za významný vklad k ochrane a podpore základných práv a slobôd pre ombudsmanku Janu Dubovcovú a ceny Odvážna žena Oľge Pietruchovej, riaditeľke Odboru rodovej rovnosti na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR Veľvyslanectvom USA na Slovensku.