Úcta nespravodlivo väzneným politickým väzňom

Na stretnutí v Leopoldove, ktorý je symbolom utrpenia politických väzňov na Slovensku, sa každý rok stretávajú bývalí politickí väzni zo Slovenska i z Českej republiky. Skladajú tak úctu všetkým, ktorých režim nespravodlivo uväznil.

Gréckokatolíckou svätou liturgiou vo Farskom kostole sv. Ignáca v Leopoldove sa dnes, 24. augusta, začala pietna spomienka na ľudí nespravodlivo a protiprávne väznených komunistickým režimom. Pietna spomienka sa konala deň pred sviatkom blaženého hieromučeníka Metoda Dominika Trčku, ktorého relikvie sú uložené práve v tomto chráme. Spolu s jeho relikviami sú tu aj relikvie ďalších mučeníkov väznených v Leopoldove: Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopku.

Na počesť trpiacim politickým väzňom

Na stretnutí v Leopoldove, ktorý je symbolom utrpenia politických väzňov na Slovensku, sa každý rok stretávajú bývalí politickí väzni zo Slovenska i z Českej republiky. Mnohí z nich strávili za múrmi leopoldovskej väznice niekoľko rokov. V rokoch 1948 až 1989 bolo vo všetkých väzniciach na území terajšej Slovenskej a Českej republiky uväznených vyše 450.000 politických väzňov. Na Slovensku bolo po roku 1989 rehabilitovaných približne 70.000 ľudí, z ktorých dnes žije necelých 3000.

Leopoldov väznica

TASR/Henrich Mišovič

Časť „Hrad“ bola pri vzbure väzňov vypálená.

Niekoľko desiatok návštevníkov položilo vence a kvety pri pamätnej tabuli v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a pri pamätníku si uctilo obete leopoldovskej vzbury z roku 1990. Po prehliadke Múzea väzenstva navštívili účastníci stretnutia bývalý väzenský cintorín. Podujatie vyvrcholilo pietnou spomienkou pri pamätníku Gojdiča, Trčku a ostatných väzňov, ktorí zomreli v leopoldovskej väznici a panychídou pri symbolickom hrobe neznámeho politického väzňa.

Pamätná tabuľa pripomínajúca utrpenie politických väzňov

aktuality.sk

Pamätná tabuľa pripomínajúca utrpenie politických väzňov

Leopoldovská väznica je najstaršou na Slovensku. V komunistickom Československu bola často označovaná ako likvidačné zariadenie. S politickými väzňami tam zaobchádzali mimoriadne krutým spôsobom, odopierali im lekársku starostlivosť a systematicky porušovali ich najzákladnejšie ľudské práva. Mnoho z nich zomrelo v dôsledku krutého zaobchádzania.