Záznamy o cirkevných reštitúciách zmizli z archívov

Slovenské úrady nevedia, koľko majetku bolo po páde komunizmu vráteného cirkvi ako odškodnenie za vyvlastnenie. Ako potvrdil Slovenský pozemkový fond, záznamy o reštitučných procesoch z rokov 1993 až 2005 zmizli z archívov.

Práve Pozemkový fond pravdepodobne nahradil cirkvi väčšinu majetku, oznámil „Pravda“.

Zdá sa, že úplné informácie o cirkevných reštitúciách má zo všetkých inštitúcií iba Štátna správa lesného hospodárstva. Podľa nej bol iba z jej oblasti v uplynulých 20 rokoch cirkvám vrátený majetok v rozsahu necelých 65 000 hektárov, z čoho 55 000 hektárov získala rímsko-katolická cirkev sama. Celkové vlastníctvo všetkých 18 na Slovensku registrovaných spoločenstiev veriacich bude pravdepodobne viackrát väčšie.

Slovenská vláda sa už dlhšie snaží o získanie zoznamu skutočného cirkevného majetku, pretože Ministerstvo kultúry v Bratislave pracuje na zmene financovania cirkvi. V súčasnosti platí štát duchovných a cirkevných zamestnancov a zároveň im prispieva štátnymi subvenciami na prevádzku.

Aby mohol byť predložený nový model financovania, musí štát zistiť, čo všetko cirkvi patrí a či je schopná vyjsť bez štátnych financií. Pritom je vláda úplne očividne závislá od informácií cirkvi.

Už vo februári tohto roku bola cirkev vyzvaná, aby zostavila zoznam svojho majetku. Jej zástupcovia vládu ubezpečili, že sú pripravení k spolupráci. Zoznam ale ešte stále neexistuje, čo brzdí snahu vlády zaviesť nový spôsob financovania cirkvi. Experti už upozorňujú, že to môže trvať roky, kým na Slovensku skutočne dôjde k plánovanému rozdeleniu štátu a cirkvi.