Magyarország Bécsben- könyvbemutató

Csütörtökön este mutatták be a bécsi magyar nagykövetség márványtermében a „Magyarország Bécsben“ című kultúrtörténeti útikönyvet. A kiadvány 250 fotóval illusztrálva mutatja be az osztrák főváros magyar vonatkozású intézményeit, palotáit, múzeumait, emlékhelyeit és műkincseit.

A rendező Bécsi Magyar Történeti Intézet meghívására a kötet szerzői személyesen is megtisztelték a bemutatót. A „Magyarország Bécsben“ című könyv bemutatójához nem is találhattak volna hitelesebb helyszínt, mondta el a házigazda szerepében Nagy Andor nagykövet.

Magyarország Bécsben könyvbemutató

Weber Katalin

A címet a szerzők ugyanis Jókai Mórtól vették „kölcsön“, aki „Az élet komédiásai“ című művében titulálta így a nagykövetséget. Az épület a 18. század közepe óta a magyar állam tulajdona.

Magyarország Bécsben könyvbemutató

Weber Katalin

A könyv szövegének szerzője Ujváry Gábor történész, képszerkesztője Vertel Beatrix grafikus művész, a „Szép magyar könyv“ pályázat többszörös díjazottja. A fotókat Püspöki Apor fényképész készítette, a bécsi múzeumokban lévő magyar tárgyakhoz pedig Páll Csilla művészettörténész írt szöveget. A könyvet Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója, a Bécsi Magyar Történeti Intézet korábbi vezetője méltatta:

Magyarország Bécsben könyvbemutató

Weber Katalin

Bertényi Iván a Bécsi Magyar Történeti Intézet vezetője, SZabó Csaba a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója, Páll Csilla művészettörténész, Vertel Beatrix képszerkesztő, Püspöki Apor fényképész, Ujváry Gábor szerző

Kelet-Közép-európai súlya mellett Bécs azért bizonyult jelentős magyar városnak, mert a magyar politikai élet fontos, olykor mindent eldöntő színtere volt. De rengeteg magyar író, művész is keresett inspirációt az osztrák fővárosban. Például kevesen tudják, hogy József Attila is itt tanult. Így nem csoda, hogy rengeteg magyar nyomot találunk Bécsben, melyekről a szerző, Ujváry Gábor már korábban is írt egy könyvet:

Páll Csilla művészettörténész Bécs múzeumait böngészte végig:

A kultúrtörténeti könyvben – három színkóddal jelölt útvonaltervet is javasolva – a magyar vonatkozású bécsi intézményekről, múzeumokról, épületekről és emlékhelyekről adnak élményteli képi és történelmi áttekintést a részletek szépségét bemutató fényképekkel; albumszerűen, rövid, de adatgazdag leírások kíséretében.

Magyarország Bécsben könyvbemutató

Weber Katalin

Fogadalmi templom (Votivkirche): üvegablak a máriapócsi Madonnáról, Szent László és Szent Erzsébet szobrai

Magyarország Bécsben könyvbemutató

Weber Katalin

Báthory István portréja és aranyozott mellvértje az Udvari fegyvergyűjteményben

Több fejezetből tevődik össze a kötet, így Templomok, Intézmények, Múzeumok, Magyar főúri paloták, Épületek, Magyar emlékhelyek, Magyar művészet: iparművészet, zeneszerzők Bécsben címek alatt a szebbnél szebb fotók mellett rövid történeti áttekintés, de a helyszínhez kötődő anekdoták, személyes portrék is olvashatók. A könyv 70 helyszínt mutat be, 250 fotóval, 150 portréval.

Magyarország Bécsben könyvbemutató

Weber Katalin

Batthyány-Schönborn palota

Magyarország Bécsben könyvbemutató

Weber Katalin

Hofburg

Az útikönyvként is használható kötetben az egyes fejezetekben említett színhelyek – amelyek elnevezését németül is megadták a könnyebb tájékozódás érdekében – jól elkülönülnek egymástól, miként az ismertetők is a fontosabb szereplők életrajzától. Minden felkeresett helyszín megtalálható a térképen, és pontos címe is olvasható a lapok oldalán. A szövegben említett történelmi személyek születési és halálozási évszámát csak az első említéskor és az életrajzok esetében adják meg a szerzők. A tartalomjegyzék mellett a névmutató és a válogatott irodalomjegyzék is a tájékozódást könnyíti.

Magyarország Bécsben könyvbemutató

Weber Katalin

A kiadvány nemcsak virtuális bécsi sétákra ad lehetőséget, hanem a császárváros felfedezésében is a magyar nyomokat kutató turista segítségére lehet. Sőt a tervek szerint a könyv német nyelvű kiadását is tervezik, hiszen sok osztrák számára is érdekes információkkal szolgálhat a közös múltunkról.