Határok nélkül a korszerű oktatásért

A népiskolások alapkompetenciáinak fejlesztését tűzte ki célul a „CODES AT – HU” nevű INTERREG projekt, amelynek megnyitóját december 14-én, pénteken tartották, a Városi Iskolatanács épületében, Bécsben. A 2021-ig tartó program célja, egy közös feladatbank létrehozása.

A határon átívelő programot az elmúlt évek PISA - mérési eredményeire alapozták. A teszteken az osztrák és a magyar tanulók teljesítménye is elmaradt az élmezőnytől, ezért jött létre az együttműködés.

codes at-hu bécs projektindító

ORF/Molnár

A projekt négy alapkompetencia: a szövegértési, a matematikai, a természettudományos és a szociális - interkulturális kompetenciák fejlesztését tűzte ki célul. A program végső célja egy feladatbank létrehozása, amelyhez az osztrák és a magyar partnerek is készítenek feladatokat.

Codes, Grenzüberschreitendes Bildungsprojekt

PH Burgenland

Langerné dr. Buchwald Judit, az ELTE SEK Pedagógiai és Pszichológiai Intézetének oktatója a projektben kommunikációs menedzseri szerepet tölt be, a határon átnyúló partnerségről elmondta: „Együttműködve, egymástól tanulva közösen dolgozzuk ki a koncepciót, a feladatok kidolgozása külön-külön is megtörténik, magyar részről is vannak feladatkészítő csoportok, illetve osztrák részről is. Ezeknek pedig a másik ország oktatásához, iskolarendszeréhez, mindennapi pedagógiai praxisához való igazítása a cél.”

A projektben további célként jelölik meg, hogy egy olyan támogató-segítő rendszert hozzanak létre, amely lehetővé teszi, hogy külső segítők, képzett szakemberek is részt vegyenek a gyerekek kompetenciáinak fejlesztésében.

Codes, Grenzüberschreitendes Bildungsprojekt

PH Burgenland

Heinz-Josef Zitz, a Burgenlandi Tartományi Iskolatanács vezetője (balról)

A program a 6-10 éves korosztályt célozza meg. Bakó Balázs, az ELTE Pedagógiai Szakmai Szolgáltató és Kutató Központ munkatársa, projektkoordinátor elmondta, úgynevezett „valóság közeli” feladatok kidolgozásáról van szó: „Ezek olyan típusú feladatok, amelyekben a gyerekek hétköznapi problémákkal találkoznak és a megoldásuk közben a kompetenciáikat tudják fejleszteni.”

Hozzátette: „Magyarországon úgy látjuk, hogy az oktatás egy kicsit elszakadt a valóságtól, tehát nem olyan problémákkal szembesülnek a gyerekek a tanórán, amivel a hétköznapokban találkoznak, sokkal inkább elméleti jellegű problémákkal.” A mintafeladatok a PISA- mérés feladataihoz hasonlítanak és olyan problémákra térnek ki például, hogy ha bemennek egy boltba, ahol leértékelés van, hogyan tudják eldönteni, hogy melyik árut vegyék meg. A mintafeladatok jelenleg fejlesztés alatt állnak, a következő iskolai tanévtől kerülnek kipróbálásra Burgenlandban, Bécsben és a Nyugat-Dunántúli régióban.

codes at-hu bécs projektindító

ORF/Molnár

Bicsár Andrea, a Burgenlandi Tanítóképző Főiskola munkatársa, a projekt nyelvi asszisztense elmondta, az intézményük számára több okból is fontos volt, hogy csatlakozzanak a projekthez: „Egyrészt jelezni akartuk a közelséget a magyar nyelvvel, másrészt pedig szeretnénk azt is kifejezni, hogy milyen fontos számunkra a közös cselekvés, a közös fellépés, amelyet ez az uniós INTERREG projekt is ösztönöz.”

A projektmegnyitón részt vett Heinz Josef Zitz, burgenlandi képzési igazgató, Heinrich Himmer, bécsi képzési igazgató, Thomas Strasser, a Bécsi Pedagógiai Főiskola igazgatóhelyettese, Inge Strobl-Zuchtriegl, a Burgenlandi Pedagógiai Főiskola igazgatóhelyettese és Elisabeth Windl, az Alsó-Ausztriai pedagógiai Főiskola igazgatóhelyettese is.

A projektben résztvevő partnerek: a Bécsi Iskolai Tanács, a Bécsi Tanítóképző Főiskola, az Alsó-Ausztriai Tanítóképző Főiskola, a Burgenlandi Iskolatanács, a Burgenlandi Magán Tanítóképző Főiskola és az ELTE SEK Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ. A projekt vezetője a Bécsi Iskolatanács Európa Irodája. A projekt időtartama alatt az osztrák és a magyar felek negyedévente találkoznak. A következő projekttalálkozóra 2019 februárjában, Kismartonban kerül majd sor.