Már lehet pályázni a határon túli támogatásokra

Megjelentek a budapesti Betlen Gábor Alap határon túli programjainak pályázatai. Ausztriából a diaszpóraszervezetek programjainak támogatására és testvértelepülések közötti határon átnyúló együttműködések megvalósítására lehet pályázni.

A pályázatok a világ magyarságának összetartozása jegyében megvalósuló értékteremtő projekteket kívánnak ösztönözni. A Betlen Gábor Alap diaszpórapályázatára az ausztriai szervezetek a magyar közösség céljait szolgáló kulturális, családi, egyházi, cserkész, ifjúsági és sport programok támogatására pályázhatnak. Ezzel összefüggésben támogatás nyerhető a magyar szervezetek, intézmények működésére, valamint a magyar közösség céljait szolgáló fejlesztésekre és ingatlan-beruházásokra is.

Betlen Gábor Alap

Pályázatot lehet benyújtani még az anyanyelvi oktatást célzó tevékenységekre valamint a magyar oktatást végző intézmények, esti és hétvégi magyar iskolák működésére is. A Betlen Gábor Alap támogatja a diaszpórában működő, és a magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média működését és az ezzel összefüggő könyvkiadást is. A diaszpóra-pályázatok beadási határideje 2019. január 18.

Magyarország és a Kárpát-medence

Önálló pályázati program foglalkozik a Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvér-települési programok és együttműködések támogatásával. Ebben a fejezetben támogatás kérhető új testvértelepülési kapcsolatfelvételre valamint a már meglévő együttműködések fejlesztésére magyar-osztrák viszonylatban egyaránt.

A pályázat támogatja a tapasztalatcserét, a nemzeti ünnepek és évfordulók közös megünneplését, az oktatási és kulturális együttműködéseket valamint a közös ifjúsági és hagyományőrző tevékenységeket is. A testvértelepülési együttműködési pályázatok beadási határideje 2018. december 18. A felhívásokat megtalálhatják szerkesztőségünk internetes oldalán is.