50 éves a Pásztorjátékok Felsőőrött

50 éve, 1968-ban rendezték meg először, Galambos Iréneusz atya kezdeményezésére a magyar pásztorjátékokat Felsőőrben. A "Felsőőri Magyar Katolikusok Köre“ december 8-án ünnepelte meg a Felsőőri Katolikus Kontaktközpontban a hagyományos őrvidéki magyar pásztorjátékok 50 éves fennállását.

A Katolikus Kontaktközpont nagyterme szinültig megtelt a jubileumi rendezvényre, melyen három konfesszió és három magyar község képviselői, csoportjai léptek fel. Betlehemes játékok, karácsonyi dalok, versek, jászolkiállitás és egy jubileumi könyvbemutató is szerepeltek a programban.

pásztorjátékok felsőőr, 50 éves, pásztorok, dowas, gyerekek, karácsony, galambos

ORF/Weber

A szervezök nevében Dowas Katalin köszöntötte az egybegyűlteket, majd az Alsóőri Dalárda karácsonyi dalcsokra nyitotta meg a délutánt, Palkó Helga vezetésével. Elhangzott többek között a névadó, Nagykarácsony éccakája cimű dal is.

pásztorjátékok felsőőr, 50 éves, pásztorok, dowas, gyerekek, karácsony, galambos

ORF/Weber

Hogy miért igy hívják és hogy honnan is származik ez a dal, azt a Budapestről érkezett Volly Tamás mesélte el. Èdesapja, Volly István népdalgyűjtő 1934-ben Turán gyűjtötte a Nagykarácsony éccakája című dalt, amely aztán névadója lett az ő szervezésében és rendezésében a karácsonyi népszokásokat bemutató előadás sorozatnak.

pásztorjátékok felsőőr, 50 éves, pásztorok, dowas, gyerekek, karácsony, galambos

ORF/Weber

A Nagykarácsony Éccakája előadást csupán négy alkalommal mutatták be Magyarországon – a kommunizmus alatt nem lehetett játszani. Mivel Volly Istvánt jó barátság fűzte az akkor Alsóőrben ténykedő Galambos Iréneusz atyához, igy a burgenlandi magyarok körében élhetett tovább ez a hagyomány.

pásztorjátékok felsőőr, 50 éves, pásztorok, dowas, gyerekek, karácsony, galambos

ORF/Weber

Felsőőrben 1968-ban szerveztek először pásztorjátékokat. „Nagyon sok gyerek volt akkoriban és mindenki jöhetett, aki nem tudott magyarul, annak megtanitottuk, és az is magától értetödő volt elejétől fogva, hogy mindegy, ki milyen felekezethez tartozik“, emlékezett vissza Csoknyai Vilma, aki hosszú éveken át szervezte a programot.

pásztorjátékok felsőőr, 50 éves, pásztorok, dowas, gyerekek, karácsony, galambos

ORF/Weber

És ez ma, 50 év elteltével is igy van, együtt ünnepeltek az alsóőri katolikusok, az őriszigeti evangélikusok és a felsőőri reformátusok. Karácsonyi verseket szavaltak Binder Gyöngyi és Gúthy László református lelkész.

pásztorjátékok felsőőr, 50 éves, pásztorok, dowas, gyerekek, karácsony, galambos

ORF/Weber

A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület Játékos Magyar Gyermekórájának csoportja pásztorjátékot mutatott be Dowas Katalin vezetésével, de felnőttek és fiatalok elöadásában is megelevenedett a karácsonyi történet: a „Felsőőri Betlehemes“ című darabot Demény István tanította be. Egy ma már ritka magyar hangszeren, a tekerőlanton játszott karácsonyi dallamokat az őriszigeti Mesmer Enikö.

pásztorjátékok felsőőr, 50 éves, pásztorok, dowas, gyerekek, karácsony, galambos

ORF/Weber

A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület Énekköre Villányi Eszter vezényletével karácsonyi dalokat énekelt, melybe a közönséget is bevonták. A délutánon megemlékeztek Galambos Iréneusz atyáról is, aki meghonosította az Őrvidéken a pásztorjátékokat.

pásztorjátékok felsőőr, 50 éves, pásztorok, dowas, gyerekek, karácsony, galambos

ORF/Weber

Az ünnepségen került bemutatásra az „50 éves pásztorjátékok“ című jubileumi könyvkiadvány, mely az UMIZ helytörténti sorozatának keretében jelent meg. A vaskos kötet számtalan fotót, újságcikket, interjúkat tartalmaz a „Nagykarácsony éccakája“ 50 évs múltjából. Az anyag nagy része Csoknyai Vilma gyüjteményéből származik.

pásztorjátékok felsőőr, 50 éves, pásztorok, dowas, gyerekek, karácsony, galambos

ORF/Weber

A szervezést és az együttlétet Erich Seifner kanonok, Felsőőr plébánosa köszönte meg az összegyűlt magyaroknak. Sokan még az ünnep után is együtt maradtak, és a Felsőőri Magyar Katolikusok Köre által készitett büfé mellett, süteményekkel, kávéval, teával beszélgettek el a régi időkről illetve tekintették meg az alsóőri Horváth József által itt felállított jászolkiállítást is.

pásztorjátékok felsőőr, 50 éves, pásztorok, dowas, gyerekek, karácsony, galambos

ORF/Weber