„Bunte Schule“ - várják a jelentkezőket

A Magyar Népcsoporttanács fáradozásainak köszönhetően a Bécsi Városi Iskolatanács egy állami kétnyelvű magyar-német osztály létrehozása mellett döntött Bécsben. A „Bunte Schule“-ban már tavaly óta indítanának egy kétnyelvű osztályt, de még máig is várják a jelentkezőket. Eddig csak 10 gyermek jelentkezett - hogy elindulhasson egy kétnyelvű osztály, húsz gyermek szükséges.

Ausztria két tartományában, Bécsben és Burgenlandban élő magyar kisebbség törvényesen elismert népcsoport. Ez azt is jelenti, hogy ezen a két területen jogában áll kétnyelvű – anyanyelvi és német - alapfokú állami iskolai oktatásra. Erre eddig csak néhány, Burgenland területén lévő községben volt lehetőség. A bécsi magyarok most a fővárosban is létre szeretnének hozni egy kétnyelvű osztályt: az erre a célra kijelölt iskola a Bécs 18. kerületi Bunte Schule a Schulgasse 57-ben lenne. Hollós József, a Magyar Népcsoporttanács elnöke:

bilinguális tanítás találkozó, infóest

ORF/Nagy

Húsz gyermek bejelentése szükséges ahhoz, hogy a 2019-es tanévben a Währing-i „Bunte Schule“-ban beinduljon a kéttannyelvű osztály. A negyedik osztály elvégzése után az iskola diákjai – mint minden osztrák általános iskola végzősei a különböző középiskolákban (NMS, BRG, HTL, stb.) folytathatják tanulmányaikat. Ez a rendes teljes iskolai oktatást biztosító tanítás nem összehasonlítható a privátiskolai jelleggel tanfolyamok keretében magyar oktatást nyújtó három „iskola“ tanmenetével. A Magyar Népcsoporttanács is felkéri a fővárosban élő magyar szülőket, jelentsék be gyermekeiket, hogy egy kétnyelvű ingyenes magyar-német oktatást lehessen Bécsben bevezetni.

Link: