Erdődy, az utolsó császár titkosügynöke

Érdekes tanulmány jelent meg a Vas Megyei Levéltár által rendszeresen megjelentetett Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények legújabb számában. Karl Kraus oberdorfi amatőr helytörténész írta a tanulmányt, a munkában többek között Kelemen László, az Alsóőri Magyar Média és Információs Központ vezetője segítette.

A cikkben Kraus Gróf Erdődy Tamás, az Erdődy-család Vasvörösvári ágának utolsó férfitagjának I. világháborús szerepét vizsgálja. Az ügy aktualitását az adta, hogy a gróf elveszettnek hitt naplói idén év elején előkerültek Erdődy fiatalon elhunyt felesége rokonainak lakásából, mint arról az ausztriai sajtó is hírt adott. A napló természetesen a történészek és levéltárosok figyelmét is felkeltette, és a belőle levonható tanulságok bekerültek az Erdődy Tamás tevékenységéről készült tanulmányba is.

erdődy, kraus, kelemen, helytörténet

Szabadfi

Kelemen László és Karl Kraus

Gróf Erdődy Tamás ugyanis Károly, az Osztrák Magyar Monarchia utolsó uralkodója titkos futáraként működött közre a császár titkos tárgyalásaiban, melyeknek célja egy az antant hatalmakkal kötendő különbéke megkötése volt. A titkos levelezés dokumentumait az antant részéről tárgyaló Xavier és Sixtus Bourbon-Parma hercegekről - akik nem mellesleg Károly feleséségének, Zita királynének a testvérei voltak - Sixtus-levelekként ismeri a történettudomány.

erdődy, kraus, kelemen, helytörténet

Szabadfi

Erdődy Tamás gróf fiatal huszártisztként

A naplók elsősorban két fontos dologban módosították a Monarchia utolsó uralkodójának, IV. Károlynak az antant hatalmakkal folytatott titkos béketárgyalásairól alkotott képünket. A naplókból kiderült, hogy egyrészt Erdődy Tamás gróf lényegesen közelebb állt az uralkodó belső tanácsadói köréhez, mint azt az évekkel később, Magyarországon írott memoárjában írta. Meg kell jegyeznünk, hogy a memoárok írásakor már hosszú ideje nem léphetett be Ausztria területére, ahol fiatalon elhunyt felesége hagyatékának részeként a naplókat is őrizték, így saját naplóihoz sem férhetett hozzá.

erdődy, kraus, kelemen, helytörténet

Szabadfi

Erdődy gróf 1917-ben

Másrészt fény derült rá, hogy Czernin, az Osztrák Magyar Monarchia külügyminisztere - szemben azzal, amit a franciák által közzétett levél nyomán kirobbanó botrány kipattanásakor nyilatkozott - szinte kezdettől tudott Károly király és császár titkos tárgyalásairól, különösképpen arról is, hogy a Monarchia egy különbéke esetén elismerné Franciaország igényét Elzász-Lotharingia tartományra, ami természetesen rendkívül nehéz, gyakorlatilag tarthatatlan helyzetbe hozta Károlyt német szövetségesei előtt. Ottokar Czernin gróf ugyan a későbbiekben elismerte, hogy tudott a a tárgyalásokról, de állítása szerint a császár csak jóval később avatta be terveibe.

erdődy, kraus, kelemen, helytörténet

Szabadfi

Karl Kraus évek óta kutatja az Erdődy család történetét. Az Erdődy család a magyar főnemességhez tartozott. Nagy birtokaik voltak Magyarországon és Horvátországban egyaránt. Felemelkedésük a 16. században élt Bakócz Tamás bíboroshoz köthető, aki hatalmas birtokokat hagyott oldalági örököseire. Az igen szerteágazó család egy részének a Felvidéken is voltak birtokai, a családból számos püspök, horvát bán, a császári Magyar Udvari Kamara elnökei és több egyéb tisztségviselő is származott. Az ún. vasvörösvári vonal, amelyből Gróf Erdődy Tamás is származott, házasodás által a Rákóczi család birtokainak egy jó részének is örököse lett. A Rákóczi család titkos levéltára is itt égett el a vasvörösvári kastélyban.

erdődy, kraus, kelemen, helytörténet

Szabadfi

A család Burgenlandi birtokaihoz a monyorókeréki (Eberau) kastély, Gyepűfüzes (Kohfidisch) és Vasvörösvár (Rothenturm) tartoztak. Erdődy Tamás 1886-ban születtett a vasvörösvári kastélyban, édesapja Erdődy Gyula nagybirtokos, aki a megyében jótevőként is ismert volt, édesanyja pedig a Magyarországon ismert festőnő Erdődy Gyuláné, született Széchényi Emília. Erdődy Tamás korán bekapcsolódott a közéletbel, Vörösváron tűzoltóparancsnokká is választották és több tűzoltóság alapításához is tevékenyen hozzájárult a megyében. Vas vármegyében tűzszakértőként és tűzoltóellenőrként is dolgozott és számos egyéb egyesületet is alapított.

Károly császárhoz és királyhoz fűződő barátsága már gyermekkorában kezdődött és a császár halálával végződött. Életének és a királyhoz fűződő kapcsolatának egyik legizgalmasabb epizódja kétségkívül az volt, amikor az uralkodó személyes titkos futáraként tevékenykedett, a már említett Sixtus-levelek kapcsán. A monarchia felbomlása után is szoros kötelék fűzte a Károlyhoz, ő volt az, aki 1921-ben az első restaurációs kísérletnél Magyarországra vitte a császárt. 1921-ben, amikor Német-Nyugatmagyarország Burgenlandként Ausztriához került, rövid ideig a rongyos gárda aktív tagjaként részt vett a harcokban, majd a határok véglegesítését követően mindennemű politikai tevékenységét befejezte, és Kőszegen élt nyugodt életet 1930-ban bekövetkezett haláláig.

erdődy, kraus, kelemen, helytörténet

Szabadfi

Erdődy Tamás naplójának oldalai

Kraus és Kelemen szerint az Erdődy család fontossága Ausztriában, de talán Magyarországon is kevésbé ismert és szerepüket némileg alá is becsülték. A Vasi Honismereti és Helytörténeti Közleményekben most megjelent tanulmány csak egy kis mozaikköve a közeli történelemnek. A közeljövőben az Erdődyek Felsőőr járásbeli iparfejlesztési tevékenységéről is meg fog jelenni egy cikk. Ezen most már több mint egy éve dolgozik a két kutató, századfordulós, főként jogi jellegű szövegekre építve. Izgalmasnak tartják az 1848-tól egészen vörösvári Erdődy-ág kihalálásig terjedő időszakot is, különösen az új kastély építésének történetét. Kutatásaikat több magyar és osztrák levéltár munkatársai is segítik.

A Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények aktuális száma az UMIZ-ban is és a Vas Megyei Levéltárban is megvásárolható.

Link: