Természetvédelem a Duna mentén

Kétnapos nemzetközi konferencia helyszíne volt a napokban Dunakiliti: a Duna mentén fekvő országok természetvédelemmel és hajózással foglalkozó szakemberei, nemzeti és naturparkok, civil szervezetek képviselői ültek tárgyalóasztalhoz.

A DANUBEparksCONNECTED Duna Transznacionális projekt keretében a Szigetközben rendezték meg az első ágazatok közötti találkozót, ahol a Fekete-erdőtől a Duna-deltáig, Németországtól Romániáig természetvédelemért és a hajózásért felelős szakemberek nemzetközi szinten találkoztak.

A konferencia lehetőséget biztosított arra, hogy a két „ellenérdekelt” szakterület képviselői megismerkedhessenek a másik ágazat főbb problémáival, kérdéseivel. A természetvédők küldetése az élővilág sokszínűségének (biodiverzitás) a megőrzése, a hajózással foglalkozók célja pedig az áruk minél gyorsabb továbbítása a folyami útvonalakon. Az együttműködés célja, hogy a Dunán tervezett beavatkozások közös tervek alapján történjenek meg, amelyek mindkét ágazat számára elfogadhatók és fenntarthatók legyenek, hangsúlyozta Fersch Attila a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság osztályvezetője.

Dunakiliti

Vissi András

Az előadások során szó esett a szigetképződésekről, a vizes és száraz élőhelyek vizsgálatáról, az ártéri erdőkről, hogy azokat hogyan lehet eredeti állapotukba visszaállítani. A madarak nagyfeszültségű vezetékek miatt pusztulására is megoldást keresnek. Így például a Szigetközben a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság az áramszolgáltatóval egyeztetve helyez majd ki madárriasztó készülékeket, az erdészettel erdőtelepítést terveznek.

Dunakiliti

Vissi András

A konferencia résztvevői az előadások mellett megismerhették a Duna legnagyobb szárazföldi deltáját, hogy az hogyan fejlődött az elmúlt másfél évszázad során, különösen a folyó elterelése után. Ellátogattak a dunakiliti duzzasztóműhöz és fenékküszöbhöz is.

A 2,5 millió eurós projekt keretében önkéntes napot terveznek a térségi civil szervezetek bevonásával. A projekt három magyar nemzeti parkjának (Fertő-Hanság, Duna-Ipoly, Duna-Dráva) képviselői Győrben ülnek majd tárgyalóasztalhoz az érintett társágazatok (vízügy, erdészet, hajózás, igazgatás) képviselőivel, hogy a magyar álláspontot kidolgozzák. A nemzetközi egyeztetés jövőre Szerbiában folytatódik, ahol egy közös ajánlást fogalmaznak meg a természetvédelmi és hajózási szempontok kölcsönös figyelembevételére és tiszteletben tartására.