Genersich János emléktáblát avattak Bécsben

Június 8-án a Bécsi Magyar Nagykövetség, a Genersich Antal Alapítvány, az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet valamint a bécsi Collegium Hungaricum egy emléktáblát avatott Genersich János/Johann Genersich, szepességi evangélikus tanár, történetíró tiszteletére egykori lakóháza falán, a Florianigasse 36. szám alatt Bécsben.

Az eseményen a magyar, az osztrák és szlovák politikai élet képviselői mellett egyházmegyei és kulturális vezetők is jelen voltak.

Fónyad Pál az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet lelkésze Genersich Jánosról:

Az emléktábla avatáson jelen volt Perényi János bécsi magyar nagykövet, Juraj Machac bécsi szlovák nagykövet, Karl W. Schwarz az osztrák kancelláriahivatal tanácsosa és az evangélikus teológia professzora, a Genersich Alapítvány képviseletében Makoviczky József valamint Késmárk alpolgármestere Perignáth Miroslav is részt vett a rendezvényen.

ORF/Nagy

ORF/Nagy

Az emléktábla - állítás gondolata már a 2012-ben megrendezett - Szepesség a 19. század eleji kultúrtörténetéről valamint a régió egyik kiemelkedő személyiségének Genersich János tevékenységéről szóló magyar-osztrák-szlovák együttműködésben szervezett bécsi konferencián felmerült.

Az emléktábla számára a megfelelő hely kiválasztásában segítségre volt prof. Karl W. Schwarz, aki felkutatta Johann Genersich bécsi lakásait. A levéltári kutatások során találta meg az épületet a Florianigasse-ban, ahol a szepességi tudós élete végén lakott.

Genersich János 1761-ben Késmárkon született, tanulmányait a debreceni református kollégiumban, Pozsonyban és jénai egyetemen végezte. Az 1819-ben kezdeményezett és 1821-től működő Protestáns Teológiai Intézet/Protestantisch-Theologische Lehranstalt egyik alapító professzora volt. 1823- ban Bécsben halt meg.

Az ünnepélyes emléktábla-avatást követően a rendezvény a bécsi magyar nagykövetségen folytatódott, ahol Perényi János, Juraj Machac, Karl W. Schwarz valamint Makoviczky József beszédet mondtak.