Program radio-emisijov ovoga tajedna

ORF Gradišće emitira svaki dan aktualne informacije na hrvatskom jeziku. Svaki tajedan Hrvatska redakcija producira šest radio-magazinov, dva koncerte po želja slušateljev kot i vjerski komentar. U slijedećem morete najti sve emisije on demand kot i pregled o tema magazinov tekućega tajedna.

svaki dan: Hrvatski žurnal

ORF svaki dan informira o aktualni dogodjaji gradišćanskohrvatske zajednice u Gradišću, Beču, Ugarskoj i Slovačkoj. Na radiju se žurnal emitira od 18.04 do 18.15, ovde si ga morete poslušati kada kanite.

Hrvatski žurnal 10.6.2019. on demand

pandiljak: Kulturni tajedan

U Kalištrofu imaju svaki misec tri hrvatske maše i jednu nimšku. Pred kratkim su vjerniki sela i okolice imali mogućnost, doživiti priliku, da čuju mašu, ku je komponirao sin sela i kantor Jozef Gšerc - i to za tamburaše i jačkare. Hajdenjaki su predstavili mašu umirovljenoga učitelja Jozefa Gšerca, ka postoji od četirih djelov.

Kulturni tajedan 10.6.2019. on demand

pandiljak: Rub i sredina

Novo publicirane jačke poznatih ali i manje poznatih sastavov u Hrvatskoj stoju ovput u centru emisije Rub i sredina. Predstavit ćemo i jednu jačku novoga CD-a ki je izašao u hrvatskoj sceni Austrije.

Rub i sredina 10.6.2019. on demand

utorak: Plava raca

Čuvarnica i Osnovna škola Filež su se otpravili na put. Na putu po stari slijedi su dici, školarom ali i starjim i stanovnikom sela pokazali znamenitosti, povidali legende a sudioniki su dočuli kako su stanovniki živili prije koč u selu.

Plava raca 4.6.2019. on demand

srijeda: Širom barom

Svaki od nas prilično ima 10.000 različnih dugovanj. Najveći dio ovoga dugovanja kumaj koristimo ili samo kratak čas. Neko dugovanje ima i negativan uticaj na okolišni svit kot na primjer dužičak put transporta, visoka količina potrošene vode pri produkciji, ili šicanje pesticidov u poljodjelstvu. Dužina korišćavanja pojedinih elektronskih sredstav kot na primjer mobilnoga telefona je pred nekolikimi ljeti ležalo kod manji od dvih ljet, sada prosjećno hasnujemo naše handije oko 4 ljet dugo. Ipak brig smeća i otpatkov raste od ljeta do ljeta. Ima ali dost ljudi, ki živu protiv trendov kupovanja i trošenja i ki svisno hasnuju resurse, ke im stoju na raspolaganje. Jedna od ovih je obitelj Barbare Winhofer.

Pred šestimi ljeti je Literarno i kulturno društvo LIKUD Filež oživilo navadu Majalesa, tradicionalne protulićne fešte u maju. Zbog hladnoga i godinastoga vrimena ov put feštu nisu mogli održati u dvoru fileškoga kaštela, nego su se preselili u dvoranu za različne priredbe. Na svetak Vanebozastupljenja su nudili bogat muzički i scenski program, a prezentiran je i novi CD „Bolschoi Beat Gradišće“, koga je inicirao rodjeni Filežac Rudi Karazman.

Širom barom 5.6.2019. on demand

četvrtak: Poslušajte priliku

U Bellariastraße u 1. bečanskom kotaru svečuju mnogobrojni prijatelji, kupci ali i muzičari 135 ljet postojanje salona za klavire „Förstl“, ko je jur ljeta dugo u ruki gerištofske obitelji Fellinger. Kad je u 19. Stoljeću Albin Förstl osnovao salon za klavire, su se u ovi prostorija još gradili vlašći klaviri. U to vrime nije to bilo neobično, ukupno je bilo u Beču prik 200 takovi poduzećov. U 20. stoljeću se je tadašnji vlasnik špecijalizirao i na posudljivanje klavirov. 1995. ljeta je današnji vlasnik Feri Fellinger preuzeo poduzeće.

Poslušajte priliku 6.6.2019. on demand

petak: Živo Srebro

Kako dojti najbolje od A na B? To more biti s busom, vlakom ili kot Christopher Juranić putem Hitchhiking. Tako se zove način putovanja, kad stojiš uz cestu I čekas da te neki sobom zame. A zato se ne prava niti pinez, niti vlašći auto nego samo jedan karton i črnu olovku i naravno čuda strpljenja. Ov put je odletio u Afriku i Ameriku. Putem auto-stopa proputovao je Swasiland, Južnu Afriku i Mosambik, kot i Kaliforniju i Wyoming.

Živo srebro 7.6.2019. on demand

subota: Misao za smisao

Pod geslom „Misao za smisao“ različni autori svaki tajedan sastavu vjerski komentar katoličanske crikve, ki se emitira subotom med Hrvatskim žurnalom i koncertom po želja slušateljev „Časak radosti“.

Misao za smisao 8.6.2019. on demand

subota: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski, telefaksom i emailom.

Časak radosti subota 8.6.2019. on demand

nedilja: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski, telefaksom i emailom.

Časak radosti nedilja 9.6.2019. on demand

Čekamo vaše želje za koncert subotom i nediljom

Telefon redakcija: 02682-700-27392
Telefonski automat: 02682-64604
E-Mail