1. Hrvatska fešta u Štikapronu

Tamburica Štikapron svako ljeto organizira koncert na Martinju ili božićni koncert. Ljetos su kotrigi društva išli novim putem. Po prvi put su pozvali na dvodnevnu hrvatsku feštu sa šarolikim programom, i to skupa s farom Štikapron.

Polag riči predsjednice Tamburice Štikapron, Judithe Herczeg još nikad u Štikapronu nije održana ovakova fešta s hrvatskim težišćem. Zvana toga su Štikapronci tom prilikom sakupljali pineze za renovaciju cikvenoga turma.

Dio dohotka za crikvu:
Jedan dio dohotkov je predvidjen za renovaciju crikvenoga turma, zvonišća i za nove zvone.

Renesanca hrvatskoga jezika u selu

Štikapronci da obično ne ističu svoje hrvatstvo, a ovom feštom da su kanili pokazati da se u selu još gaji hrvatska kultura, je rekla Judith Herczeg.

Štikapron je u zadnji ljeti narasao na 2.600 stanovnikov, ki živu u samom selu, u novom naselju i na jezeru. Pred osamnajstimi ljeti je polag brojidbe u Štikapronu živilo 1.790 ljudi, od kih se je 310 priznalo hrvatskomu jeziku.

Hrvatska fešta Štikapron

ORF

Predsjednica Tamburice Štikapron i suorganizatorica fešte, Judith Herczeg

Hrvatska fešta Štikapron

ORF

Kot veli Judith Herczeg jako pozitivno ocjenjuju prvu Hrvatsku feštu u Štikapronu, pri koj su nastupile Tamburica Klimpuh, grupa Pleteri i Klapa Kampanel iz Hrvatske kot i muzički sastav Koprive iz Petrovoga Sela.

Hrvatska fešta Štikapron

ORF

Klapa Kampanel iz Primoštena u Hrvatskoj je isto nastupila ...

Hrvatska fešta Štikapron

ORF

... kot i Pleteri, čiji pjevač Stjepan Fortuna je i učitelj za tambure u Štikapronu

Hrvatska fešta Štikapron

ORF

Dobro raspoloženje na hrvatskoj fešti u šatoru uz crikvu

Na dvodnevnu feštu u Štikapronu ka je završila nedilju dičjim folklornim otpodnevom, je došlo oko 800 ljudi. Lani u novembru su u Štikaproni priredili tradicjonalni tamburaški koncert na Martinju.