Hrvati pri fešti doživljaja u Carnuntumu

U dvorcu Petronell-Carnuntum su pred kratkim priredili feštu doživljaja. Pri tom su cijeli dan nudili različan program s muzikom, kulinarikom, kulturom i ponudom za dicu. Pri ovoj fešti su bili zastupani i Gradišćanski Hrvati. U organizaciji Hrvatskoga centra u Beču su sudjelivali i poduzetniki, tamburaši i druga kulturna društva.

Tako su Pelikani Hatskoga kola pod peljanjem Viktora Golumbe imali workshop tancanja za dicu, nastupila je i Tamburica Trajštof. Obitelj Jagšić iz Uzlopa je rastakala svoje vino, bioseljaki Gerog i Julija Kalinka-Prantl su prezenzitirali hrvatske pirovne vrtanje, pogačice i bučevo ulje.

Fešta doživljaja Petronell-Carnuntum

Petar Tyran

Areal dvorca Petronell-Carnuntum je bio prostor za kulturnu, muzičku i kulinarsku ponudu

Fešta doživljaja Petronell-Carnuntum

Petar Tyran

Nastupila je i Tamburica Trajštof

Fešta doživljaja Petronell-Carnuntum

Petar Tyran

Referati i prezentacije o Gradišćanski Hrvati

Petar Tyran je referirao o naseljenju kraja okolo Petrlina/Petronella s Hrvati u 16. stoljeću i o vezi Hrvatov s ove i one strane Lajte u povijesti ča do danas.

Fešta doživljaja Petronell-Carnuntum

Petar Tyran

Različne institucije su informirale o Gradišćanski Hrvati

Hrvatski centar u Beču, Hrvatska narodna visoka škola i Hrvatski kulturni i dokumentarni centar su na vlašći infoštandi prezentirali svoje djelovanje i publikacije.

Veliko oduševljenje za program Hrvatov

O detalji veli Anja Svečnjak od HKDC-a, da su bili gosti jako oduševljeni o programu Gradišćanskih Hrvatov i da bi se moralo čuda već ovakovih piredab organizirati, kade se moru Gradišćanski Hrvati u Austriji prezentirati. Tako da će i rasti razumivanje za potriboće narodne grupe, je rekla Anja Svečnjak od HKDC-a.

Fešta doživljaja Petronell-Carnuntum

Petar Tyran

Infostand o djelovanju i publikacijov

Cijelodnevni program:
Oficijelni program u dvorcu Petronell-Carnuntum je durao od 10.00 do 19.00, po tom su još slijedili koncerti.

Vježbali su i tance Hrvatov na Hati

Pelikane su uživo pratili tamburaši Hatskoga kola. U dvorcu Petronell-Carnuntum je bilo nazoči kih 10 tamburašev i šest kotrigov Pelikanov.

Skupa s njimi su Viktor Golumba i Bianca Flenreisz vježbali s nazočnom dicom lake korake i tance Gradišćanskih Hrvatov na Hati.

Fešta doživljaja Petronell-Carnuntum

Petar Tyran

Angelika Ambrusch i Bianca Flenreisz i mali tancoši grupe Pelikani...

Fešta doživljaja Petronell-Carnuntum

Petar Tyran

... ki su skupa s Viktorom Golumbom tancali lake korake i tance Hrvatov na Hati

Link: