10. obljetnica poduzeća Melecs

U Cindrofu su se pred kratkim velikom feštom spomenuli 10. obljetnice utemeljenja firme Melecs. Poduzeće za produkciju elektronskih spravi ima širom svita oko 1.500 posloprimcev i poslovni promet od kih 250 milioni eurov u ljetu.

Pred desetimi ljeti su tri menedžeri poduzeća Siemens, Ernst Mayrhofer, Friedrich Pressl i Bernhard Pulferer uz drugo kupili podružnicu Siemensa Simea u Cindrofu.

10-Jahr Feier im Festzelt, Produktionshalle

ORF

Vlasniki koncerna Melecs

Iz ovoga poduzeća u Cindrofu se je u prošli deseti ljeti razvio koncern, ki ima sidišća širom svita. U Cindrofu produciraju uz drugo elektronske dijele za pogon na četiri kotači i LED sviće u automobili.

Firma Melecs, produkcija električnih dijelov

ORF

10-Jahr Feier im Festzelt, Produktionshalle

ORF

Dvorana produkcije u Cindrofu

Firma Melecs, produkcija električnih dijelov

ORF

Poduzeće Melecs producira i elektronske dijele za stroje u domaćinstvu i industriji. U budućnosti kanu staviti jedno težišće na elektronsku mobilnost.

Poslovni promet u ljetu u sidišću u Cindrofu iznaša oko 100 milioni eurov. Broj posloprimcev u Cindrofu je narasao od 250 na 400 javljaju vlasniki poduzeća Melecs.

Poduzeće Melecs je u toku ljet stalno raslo. U Cindrofu su pred dvimi ljeti proširili zgradu a sidišća imaju zvana toga i u Beču, Lenzingu, Ugarskoj, Kini, Sjedinjeni amerikanski država i u Meksiku.

10-Jahr Feier im Festzelt, Produktionshalle

ORF

Fešta prilikom 10. obljetnice postojanja firme u Cindrofu

U budućnosti kanu držati visoki nivo sidišća u Cindrofu i nadalje garantirati djelatna mjesta, zgledati se ali moraju i na klijente u inozemstvu ovako Willi Mrkonjić, ki je odgovoran za podvaranje klijentov.

Firma Melecs, Willi Mrkonjić

ORF

Willi Mrkonjić

Lani je poduzeće Melecs nagradjeno osebujnom nagradom.