Gradišćanci na shodišću u Svetoj zemlji

135 hodočasnikov iz Gradišća i Beča je od projduće nedilje na shodišću u Svetoj zemlji. Vjersko putovanje su organizirale crikvene novine Željezanske biškupije „Glasnik“ i „martinus“. Grupu od oko 60 Hrvatov pelja Željko Odobašić, biškupski vikar za Hrvate biškupije Željezno.

Gradišćanci pri shodišću u Svetoj zemlji

Viktor Fertsak

Hodočasniki iz Gradišća na izvoru rijeke Jordan

Gradišćanci pri shodišću u Svetoj zemlji

Viktor Fertsak

„Viditi ta mjesta, o ki čitamo i čujemo u bibliji, to je skroz drugačije, kad dojdete simo“, je rekao Željko Odobašić. Hodočasniki su pohodili Galileju i okolicu genezaretskoga jezera, Jezuševo rodno mjesto Nazaret i ribarsko selo Kafarnaum, iz koga je bilo nekoliko Jezuševih apoštolov.

Jeruzalem grad trih vjerov i konflikta

Tri zadnje dane su hodočasniki prebavili u Jeruzalemu i okolici. „Zanimljivo je bilo viditi kako krez sam grad Jeruzalem ide velika stijena, ka predstavlja graničnu liniju med Izraelom i Palestinom“, ovako Odobašić.

Politički status grada je dio konflikta u Bliskom istoku. Izrael kontrolira cijelo područje Jeruzalema i ga deklarira kot svoj glavni grad. Država Palestina reklamira Istočni Jeruzalem, u kom se nahadjaju važna mjesta židovstva, kršćanstva i islama, kot svoj glavni grad.

Gradišćanci pri shodišću u Svetoj zemlji

Viktor Fertsak

U Jeruzalemu su važna mjesta židovstva, kršćanstva i islama

Betlehem u Zemlji zapadno Jordana

Betlehem pripada od 1995. ljeta palestinskomu autnomnomu području i ima oko 30.000 stanovnikov. Broj kršćanov se onde smanjuje. Za Odobašića je bilo veliko presenećenje, da kršćani u užem krugu grada, u kom živi oko 11.000 ljudi, predstavljaju ipak većinu od 80 procentov. „Bilo je pozitivno i ugodno, ljubazni judi, i čuda svega smo vidili“, ovako Odobašić.

Vjerniki imaju svaki dan dvojezične maše

Peljač Hrvatske sekcije i pastoralnoga ureda za hrvatske fare biškupije Željezno, Odobašić pelja ovo shodišće skupa s generalnim vikarom Martinom Korpitschem, ki podvara nimškogovoreće hodočasnike. Pridružila se je još manja grupa ljudi iz Beča.

Željko Odobašić s Viktorom Ferčakom i dvimi koludricami

Viktor Fertsak

Željko Odobašić s Viktorom Ferčkom i dvimi koludricami

Sudioniki su pretežno iz sjevernoga Gradišća, med njimi oko 40 ljudi iz far Trajštof i Uzlop, u ki službuje Željko Odobašić. Uza to sudjeluju i vjerniki iz Vulkaprodštofa, Cogrštofa, Klimpuha i Cindrofa. Nimško- i hrvatskogovoreći vjerniki imaju svaki dan mašu. Nju oblikuju dvojezično to znači da se jači, moli i prodikuje na obadvi jeziki. Napravili smo to, da se ćuti jedno malo Gradišće u Svetoj zemlji, ovako Odobašić. Hodočasniki ćedu se danas u noći vrnuti domom.