Pisac Dino Pešut artist in residence

Hrvatski pisac Dino Pešut boravi kot štipendijat inicijative Kulturkontakt u Beču. 29-ljetni je u zadnji ljeti u Hrvatskoj petkrat dobio nagradu Marin Držić za najbolji dramski tekst, a lani je njegova drama „(Pret)posljednja panda ili statika“ u nimškom prijevodu odlikovana s Nimškom nagradom za omladinski teatar.

Dino Pešut artist in residence Kulturkontakt

Kulturkontakt

Pisac Dino Pešut (s liva), Thomas Ballhausen i Theodora Bauer

Dino Pešut artist in residence Kulturkontakt

Buchcafé Melange

Dino Pešut pri čitanju

Tri misece dura boravak kot artist in residence Kulturkontakta Austria. Još do konca marca će mladi književnik Pešut biti u Beču, kade je po prvi put u svojem životu. Imao je jur program uz izložbu u Museumsquartieru, a pred kratkim je imao čitanje svojih djel. Ali uglavnom vrime koristi za djelo, istraživanje i pripravu na nova djela, je rekao Pešut.

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

Dino Pešut

Kulturkontakt

Dino Pešut je pred kratkim čitao iz svojih djel u Beču.

Sada piše pretežno ultra-kratke priče

Lani je Pešut objelodanio svoj prvi roman s naslovom „Poderana koljena“, a 16. marca će u Gradskom dramskom kazalištu Gavella u Zagrebu biti praizvedba njegove drame „Stela, poplava“. Aktualno ali najveć piše, kako sam veli, ultra-kratke priče. To su skice, ke su duhovite observacije i crtice ljudi, je rekao Pešut.

Link: