Bio-seljačtvo u Austriji peldodavno u Europi

Austrija je peljajuća država u Europi kod biološke produkcije u seljačtvu. U prispodobi s 2017. ljetom se je lani opet povišio udio seljačkih površin, ke obdjeluju na biološki način. Ov trend se polag ministarstva za agrarne posle nastavlja.

U Austriji se je zdignuo udio grunta u bio-seljačtvu za 17.000 hektarov na svega skupa 637.805 hektarov. Tim se skoro četvrtina (23,4%) svih seljačkih površin gospodari po biološki pravili. Širom Europske unije iznaša prosjek samo 7 procentov.

U Austriji je javljeno 23.477 bio-poduzeć

Polag ministarstva za agrarne posle će udio na biološki način obdjelane površine opet narasti za 28.000 hektarov, ar se je u jeseni 2018. ljeta daljnih 895 poduzeć odlučilo za minjanje na biološku produkciju.