30 ljet Otvoreni stan Borta

Otvoreni stan Borta, OHO se pripravlja na svečevanje svoje 30. obljetnice postojanja. Otvorili su ga 23. junija 1989. ljeta kot autonomni stan kulture. Predsjednik OHO-a je 66-ljetni rodjeni Cogrštofac Wolfgang Horwath.

Wolfgang Horwath

ORF

Wolfgang Horwath je jedan od utemeljiteljev OHO-a

Wolfgang Horwath sliši med utemeljitelje kulturnoga centra skupa s piscem i režiserom Petrom Wagnerom kot i Horstom Horvathom. Slikar Horwath je od 2015. ljeta predsjednik OHO-a.

Retrospektiva o prvom desetljeću OHO-a

Predvijdena je retrospektiva privh deset, 20 i 30 ljet. Tako ćedu predstaviti u posebnoj izložbi djela umjetničke grupe Gradišće, čiji umjetniki su jur 1990. ljeta kazali svoje slike u Otvorenom stanu u Borti, je rekao Wolfgang Horwath o plani za 30. jubilej.

Kad su OHO 1989. ljeta utemeljili, nije bilo niti kazališne grupe niti galerije u Borti, tako Wolfgang Horwath, predsjednik društva. Program je jur ončas bio kritičan i politički orijentiran. Tako su na primjer u prvom ljetu postojanja pokazali povjesnu izložbu „Vlast nacionalsocijalistov i ča je ostalo“, a 1991. ljeta su se bavili s jubiljeom „70 ljet Gradišće“.

OHO , Oberwart

ORF

Autor Peter Wagner (s liva) i Joško Vlašić u početni dani OHO-a

OHO , Oberwart

ORF

Stari plakat OHO-a

OHO je jur svenek podupirao manjine

Kotrigi OHO-a su se jur svenek zalagali za prava manjin, tako se je prvi bal Romov održao u Otvorenom stanu u Borti, tako Wolfgang Horwath. U prošli 30 ljeti su imali bolje i čemernije čase, ali sada je situcaija OHO-a jako dobra. Ali pravoda bi mogli imati već pinez, tako Horwath.

Publika jako dobro primi različne priredbe, pohadja u dost velikom broju kazališne predstave i izložbe, je rekao Wolfgang Horwath, predsjednik OHO-a. Rodjeni Cogrštofac je 2013. ljeta nastao i predsjednik grupe umjetnikov u Gradišću, ku je 1956. ljeta utemeljio slikar Rudolf Klaudus iz Maloga Borištofa.

OHO , Oberwart

ORF

Otvoreni stan Borta iz vana

Predstavljaju sve vrsti suvrimene umjetnosti

Otvoreni stan Borta je dobio Austrijansku nagradu za umjetnost za 2013. ljeto. U toku desetljeć se je OHO razvio u platformu za sve vrsti suvrimene umjetnosti, od likovne umjetnosti do kazališća s visokim udijelom vlašćih produkcijov s političkom porukom.

Daljna težišća su prikgranični projekti i program za narodne grupe, pred svim za gradišćanske Rome.

Link: