Termu Lučman moderniziraju

Sunčanu termu Lučman-Frakanava momentano moderniziraju i izgradjuju. Investirali su 1,4 milione eurov u proširenje i u nove atrakcije za dicu. U prostoru za malu dicu su na primjer postavili oko 20 novih figurov od plastika.

Povećali su i restoran a hotel „Sunčani park“ će dostati 10 novih sobov. U dojdući tajedni ćedu pak početi s preuredjivanjem 270 metrov dužičke fuzaljke virtulane realnosti. Zvana toga ćedu postaviti još jednu vanjsku fuzaljku.

Terma Lučman

ORF

Maloj dici stoji na raspolaganje već igrov

Terma Lučman

ORF

I „Gaming Area“ su povećali

Do 2023. ljeta će zemlja Gradišće u četiri gradjevinski faza investirati svega skupa 28 milioni eurov u izgradnju Sunčane terme i u hotel „Sonnenpark“.

Terma Lučman

ORF

270 metrov dugu fuzaljku ćedu podužiti u najveću virtual-reality-fuzaljku svita

U prošli ljeti se je redovito diskutiralo o privatiziranju terme. Bilo je i nekoliko ponudov za kupnju. Koncem 2016. je zemlja Gradišće pak odlučila, da će investirati u termu i ju ne prodati.