Ivan Meršić u generalnoj direkciji WGKK

U okviru reforme bolesničkih blagajnov ćedu složiti postojeće 21 socijalno osiguranje u pet. Devet bolesničkih blagajnov u savezni zemlja ćedu fuzionirati u skupnu Austrijansku zdravstvenu kasu. Zamjenik generalnoga direktora Bečanske bolesničke blagajne (WGKK) je od 2012. ljeta Frakanavac Ivan Meršić.

60-ljetni Ivan Meršić je direktni pretpostavni kim 480 suradnikom. Meršić je od 2012. ljeta u ovoj drugonajvišoj funkciji unutar Bečanske bolesničke blagajne, a jur od 1978. ljeta djela u poduzeću bolesničke blagajne.

Ivan Meršić u Bečanskoj bolesničkoj blagajni WGKK

ORF

Zamjenik generalnoga direktora Ivan Meršić iz Frakanave...

Ivan Meršić u Bečanskoj bolesničkoj blagajni WGKK

ORF

... je odgovoran za oko 480 suradnikov u Bečanskoj bolesničkoj blagajni

Moraju realizirati političke odluke

Meršić je rekao, da je njegova zadaća u menedžmentu ispuniti zakone i se skrbiti da sistem funkcionira bilo na ki način, tako kot to politika odluči. Oni da moraju gledati, da sve u času realiziraju strukturne reforme, ar to je njev posao za koga su plaćeni, tako Meršić. Portret o Ivanu Meršiću morete viditi u emisiji Dobar dan Hrvati, nedilju 10. februara.

Ivan Meršić u Bečanskoj bolesničkoj blagajni WGKK

ORF

Ivan Meršić je jur od 1978. ljeta...

Ivan Meršić u Bečanskoj bolesničkoj blagajni WGKK

ORF

...zaposlen u bolesničkoj blagajni