36. Hrvatski bal jug u Borti

Hrvatsko kulturno društvo je čer petak u Borti priredilo 36. Hrvatski bal jug. Bal u dvorani velesajma su otvorili dva finalisti lanjskoga naticanja mladih u jačenju GRAJAM, i to duo Hanna i Lena Wagner i Lukas Gagula. Za tanac su igrali Paxi a na polnoć je nastupila Šara klapa iz Stinjakov.

Glavna organizatorica bala, Marijana Wagner od HKD-a je rekla, da su se po drugi put odlučili za bal u Borti ar je od svih hrvatskih sel u jugu odaljena prilično 20 kilometrov. Zvana toga živu u Borti sve četire narodne grupe Gradišća. Uza to u dvorani velesajma odgovaraju okolnosti i ispunjeni su propisi, ke moraju ispuniti za ovakove priredbe, je naglasila Marijana Wagner.

Marijana Wagner Hrvatski bal jug Borta 2019

ORF

Marijana Wagner od HKD-a je jako zadovoljan s Hrvatskim balom jug u Borti...

Hrvatski bal jug Borta 2019

ORF

...na koga je došlo oko 600 ljudi

Hrvatski bal jug Borta 2019

ORF

Čuda gostov na Hrvatskom balu u jugu

Na Hrvatski bal jug u Borti je došlo oko 600 ljudi. To da je jako lip broj i kaže da ljudi rado dojdu na priredbu, kade se moru strefiti i uživati hrvatsku muziku, je rekla Marijana Wagner. Hrvatski bal jug da se je kod Hrvatov u južnom Gradišću etablirao kot fiksna točka u balskoj sezoni.

Kot presenećenje na polnoć je nastupila Šara klapa iz Stinjakov s jačkami iz filma „Sister act“, prevodjeno na Stinjački. Aranžmane je napisao Marko Kölbl.

Hrvatski bal jug Borta 2019

ORF

Šara klapa divojak iz Stinjakov...

Hrvatski bal jug Borta 2019

ORF

...je oduševila publiku s jačkami...

Hrvatski bal jug Borta 2019

ORF

..iz filma „Sister Act“ po stinjačku u aranžami, ke je napisao Marko Kölbl...

HKD svečuje 90. obljetnicu postojanja

Prvi Hrvatski bal HKD-a je svenek bal u Trajštofu. U sridnjem Gradišću ga jur nekoliko ljet dugo ne priredjuju. Hrvatsko kulturno društvo će ljetos u oktobru (5.10.) svečevati 90. jubilej postojanja u kombinaciji s festivalom klapov, i to u Kugi u Velikom Borištofu.

Hrvatski bali subotu u Undi i u Židanu

Danas subotu u sedmi navečer je u Undi hrvatski bal isto tako kot u Hrvatskom Židanu. Bal u Undi je u gostionici „Tamaš“ u Šopronhorpaču. Otvorit ćedu ga „Veseli Gradišćanci“ iz Unde a za zabav će igrati grupa Žgano. U Hrvatskom Židanu će tradicionalni hrvatski bal biti u kulturnom domu. Igrat će tamburaški sastav Šetnja.