Početak semestarskih praznikov 2019.

U Gradišću su petak za oko 32.000 školarov počeli semestarski prazniki. Isto tako imaju školari iz Koruške, Solnograda, Tirola i Voralberga praznike, dokle završavaju za Bečane i Dolnjoaustrijance. U Željeznu imaju opet posebnu akciju za dicu i mladinu do 18 ljet.

Svaki pandiljak i svaku srijedu imaju slobodan ulaz u kupališće u dvorani. A utorak i četvrtak se školaru moru besplatno klizati.