Mladina Frakanava ima novi odbor

Mladina Frakanava je pri svojoj generalnoj sjednici odibrala novi odbor. Novi predsjednik je Kevin Akgül, ki je u funkciji nasljedio Romanu Hedl. Novi potpredsjednik je David Kancz a novi blagajnik Andreas Kröpfl.

Isabella Kuzmić je ostala tajnica društva. Dojdući termin frakanavske mladine je organiziranje vazmenoga ognja 20. aprila. Nadalje ćedu u juliju prirediti turnir u odbojki. U povećanom odboru su Sebastian Dorner i Manuel Baldauf.

Mladina Frakanva novi odbor

bvz

Sebastian Dorner, Manuel Baldauf, novi predsjednik Kevin Akgül, novi potpredsjednik David Kancz, novi blagajnik Andreas Kröpfl i Isabella Kuzmić

U novembru planira Mladina Frakanava akciju darovanja krvi u kooperaciji sa Črljenim križem Gradišće.