Dogodjaji i priredbe u slika

Na ovoj strani morete viditi „galerije“ slik, ke dokumentiraju zbivanja i dogodjaje med Gradišćanskimi Hrvati.

Hrvatski bal u Beču 2019

Kuga-bal 2019

Hrvatski bal na Hati

Slovački Hrvati glumili u Ugarskoj

Putujuća Marija minjala iz Narde u Šice

Tri kralji na putu u Pandrofu

Vlahija predstavila zimsku nošnju

„Jedan mora bit bedak“ u Filežu

15 ljet Elektrikeri

Harmonija predstvila drugi CD

Putujući planetarij u Borištofu

Hannah i Käthe u Kugi

Novi CD Tamburice i zbora Frakanave

30 ljet Mali Poljanci

Link