Poduzeće Melecs ekspandira u Ameriku

Poduzeće Melecs EWS sa sidišćem u Cindrofu je od decembra lanjskoga ljeta većinski vlasnik poduzeća Prettl Electronics Querétaro u Meksiku. Melecs će preuzeti poslovoditeljstvo a Prettl grupa će ostati manjinski akcionar i strateški partner.

Preuzimanje poslovoditeljstva poduzeća u Meksiku je daljnji korak prema medjunarodnomu pozicioniranju firme Melecs, javlja poduzeće.

poduzeće Melecs u Cindrofu

ORF

Poduzeće Melecs producira različne elektronske dijele

Poduzeće Melecs producira elektronske dijele za različne stroje kot i za automobilnu industriju. Sidišća ima u Austriji - uz Cindrof- u Beču i u Lenzingu, u Ugarskoj, Kini, Sjedinjeni amerikanski država i sada novo i u Meksiku. Lani je firma Melecs dobila takozvani Fabrik-award za 2018. ljeto.