Dan uzgajačev govedjega blaga

U Borti su priredili Dan uzgajačev govedjega blaga. Išlo je za moderni način gospodarenja s blagom na visokom nivou standardov za čuvanje živin. Produkcija mlika i govedskoga mesa ima u Gradišću dugu tradiciji.

Aktualno ovde drži kih 450 seljačkih poduzeć prilično 20.000 govedjega blaga, od toga oko 4.200 krav za davanje mlika. Seljaki da uz produkciju mesa i mličnih produktov pridonašaju kultiviranju krajolika, je naglasio predsjednik seljačke komore Niki Berlaković.

Dan uzgajačev govedjega blaga

seljačka komora

Referenti i časni gosti pri Danu uzgajačev govedjega blaga u Borti

Dan uzgajačev govedjega blaga

seljačka komora