40 ljet DZ seljačkih meštrov i meštric

Djelatna zajednica meštric i meštrov u poljodjelstvu i lozarstvu u Gradišću je petak u okviru generalnoga spravišća predala 21 novomu meštru u seljačtvu i vinogradarstvu meštarsko pismo u seljačkoj komori u Željeznu. Tom prilikom su svečevali i 40. obljetnicu postojanja djelatne zajednice seljakov.

Predsjednica je od 2015. ljeta Judit Vajković iz Klimpuha. Izobrazba za seljačkoga meštra dura troja ljeta, svenek od oktobra do marca. Po položenju ispita nastanu kotrigi Djelatne zajednice seljačkih meštrov i meštric u Gradišću.

U medjuvrimenu imaju 1.100 kotrigov, je rekla predsjednica Judit Vajković. Njim nudu daljnja školovanja, tečaje i putovanja u inozmenstvo. Onde si pogledaju različne načine gospodarenja u seljačtvu, da se ča nauču, tako Vajković.

Judit Vajković Weikovich 40 ljet djelatna zajednica meštrov u seljačtvu

ORF

Judit Vajković, predsjednica Djelatne zajednice seljačkih meštrov i meštric

40 ljet djelatna zajednica meštrov u seljačtvu

ORF

Prvi ispit za seljačkoga meštra je bio 1963. ljeta

Ispit za meštra u poljodjelstvu i vinogradarstvu su seljaki po prvi put mogli položiti 1963. ljeta, med njimi je bio i Uzlopac Franjo Schruiff. Ov put su Štefan Hirschler iz Mjenova i Johannes Foršić iz Mučindrofa položili ispit za seljačkoga meštra.

40 ljet seljački meštri

ORF

Novi seljački meštri skupa s predsjednikom seljačke komore Gradišća, Nikijom Berlakovićem i predsjednicom Djelatne zajednice meštrov, Juditom Vajković

40 ljet djelatna zajednica meštrov u seljačtvu

ORF

Minjale su se strukture u seljačtvu

Tokom ljet su se jako minjale okolnosti i strukture. Za mala poljodjelska poduzeća je nastalo sve teže, je rekla Judith Weiković. Dokle su prije seljaki imali blago, žito i vinogradarstvo se sada moraju špecijalizirati na jednu granu seljačtva da moru opstati u konkurenciji s velikimi seljačkimi poduzeće, tako Weiković. Mašini da su jako drago, tako da seljaki moraju gledati da je čim već koristu.

40 ljet djelatna zajednica meštrov u seljačtvu

ORF