Novi Hodas je frtalj stoljeća samostalna fara

Pred 25 ljeti je ondašnji biškup Pavao Iby pri svetačnoj maši predao dekret, kim je proglasio Novi Hodas s filijalom Stari Hodas samostalnom farom. Pred tim je Hodas bilo lokalno dušobrižničko mjesto, ko je podvarao farnik Bandola.

Prvi farnik Novoga Hodasa je nastao Franjo Eisner, ki je to vrime bio i farnik Bandola. Zato, da Hodas dostane farsku samostalnost, se je jako zalagao farski tanač Hodasa.

Crikva u Starom Hodasu

ORF

Kamena crikva u Starom Hodasu