Različne teme pri sjednici Savjeta

Savjet za hrvatsku narodnu grupu se je četvrtak pri svojoj prvoj sjednici ovoga ljeta u Željeznu bavio različnimi temami. Uz odibiranje predsjedničtva i podiljenje subvencijov su to bili ukidanje živih subvencijov, na primjer kod Hrvatskih novin, kot i koordiniranje djelovanja društav.

Polag novoga predsjednika Martina Ivančića, ki je za jedno ljeto odibran u funkciju, ćedu u pogledu na društva gledati, da bi se našle kakove kooperacije. Jednu skupnu temu, ka bi se mogla obdjelati od već društav on vidi u 100. obljetnici utemeljenja Gradišća 1921. ljeta. I Savjet sam da kani prilikom jubileja imati posebne priredbe.

sjednica savjet za hrvatsku narodnu grupu

ORF

Prva sjednica je bila u novoj zgradi Zemaljske vlade u Željeznu

Ukidanje živih subvencijov je velik problem

Ča naliže škulju, ku će u doglednom vrimenu imati Hrvatsko štamparsko društvo ukidanjem žive subvencije zbog umirovljenja glavnoga urednika Hrvatskih novin veli Martin Ivančić, da su društvu za ljetos povišili subvenciju. Hrvatsko štamparsko društvo da sada neka izdjela koncept za rješenje problematike i ga predstavi do sredine ljeta Savjetu, je rekao Ivančić.

Martin Ivančić

ORF

Martin Ivančić, predsjednik Savjeta za hrvatsku narodnu grupu

U pogledu na reformu zakona za podupiranje medijov da su jur pred dvimi ljeti potribovali kvotu za manjinske medije od ukupne svote podupiranja medijov. Polag Ivančića da bi se od 54 milioni eurov moglo staviti za raspolaganje oko 700.000 eurov za medije manjin.

Od lani je Savjet imao dvi djelatne grupe

Pri čerašnjoj sjednici su nadalje predstavili rezultate dvih djelatnih grup, ke su od lani djelovale. U prvoj da su se bavili subvencijami i načinom podiljenja je rekao predsjednik Savjeta. U ovoj vezi da ćedu igrati težišća djelovanja društav i kooperacije važnu ulogu.

Druga djelatna grupa se je bavila poslovnim redom. A zaključili su mogućnost tajnoga glasovanja u Savjetu. Pri čerašnjoj sjednici je sudjelivalo 20 od ukupno 24 kotrigov.