Novi centar za bowling u Pandrofu

U Pandrofu je petak otvaranje novoga bowling-centra s imenom „Werk“. U zabavnom centru ćedu nuditi osam trakov za igranje bowlinga, to je amerikanska vrst kegljanja, 12 stolov za igranje billarda kot i restoran, bar i automate za igranje na sriću.

Pokretač 2.500 kvadratnih metrov velikoga zabavnoga centra je ugarska firma, ka jur u Ugarskoj i Rumunjskoj pelja četire spodobne centre.

Centar za bowling u Pandrofu

Paul Haider

Novi centar za bowling u Pandrofu

Centar za bowling u Pandrofu

Paul Haider

Ovde čekaju goste različne vrsti zabave

U novom bowling-centru na susjedstvu pandrofskoga outlet centra je zaposleno 30 ljudi. Kot je rekao poslovoditelj Tamaš Nagy si očekuju 300 do 400 gostov na dan.