Pred 25 ljeti počeli pregradjivati Hrvatski centar

Danas, 10. januara pred 25 ljeti su Hrvatsko gradišćansko kulturno društvo u Beču i Hrvatski akademski klub počeli adaptirati skupni Hrvatski centar. Dvoja društva su 1993. ljeta kupila velike prostorije u mecaninu stana u Schwindgasse 14 u 4. bečanskom kotaru, u kom su jur bili vlasniki pivnice i apartmana u četvrtom katu.

Točno 10. januara 1994. ljeta su počeli ispraznjivati društvenu pivnicu, da bi onde zrušili neke zidi, obnovili elektriku, sanirali uredjaje i gradili mogućnost da se iz pivnice dojde u mecanin.

Klaus Kerstinger izložba Manež život Hrvatski centar Beč

ORF

Dandanas moru gosti Hrvatskoga centra uživati i izložbe u prostorija u mecaninu...

Vičera  i kriminal Hrvatski centar

Petar Tyran

...kot i različne priredbe u pivnici.

Link: