Po prvi put premiranje ženskoga vina

U Gradišću ćedu ljetos po prvi put premirati vina vinogradarkov. Za titulu Gradišćansko žensko vino 2019. ljeta se još do 11. januara moru na zemaljskom referatu za žene naticati vinogradarke, na ke je javljeno vinogradarstvo. Premirat ćedu sorte roze ili roze fricante.

Do konca februara ćedu slipim kušanjem najti dobitnicu, ka će dostati nagradu u višini od 1.000 eurov. Inicijativom kani zemaljska savjetnica za žene Astrid Eisenkopf istaknuti dobar kvalitet gradišćanskoga vina iz ženskih ruk.