Savjet podilio pineze za 2019.

Savjet za hrvatsku narodnu grupu se je četvrtak u Željeznu sastao na svoju prvu sjednicu u 2019. ljetu. Pri tom je Martin Ivančić od Hrvatskoga kulturnoga i dokumentarnoga centra odibiran za predsjednika na jedno ljeto. Uza to su podilili subvencije na društva.

Martin Ivančić je opet predsjednik Savjeta. Po rotacijskom prinicipu je Stanko Horvat od Hrvatskoga kulturnoga društva, ki je prošlo ljeto stao na čelu Savjeta, preuzeo funkciju potpredsjednika. Službena perioda aktualnoga Savjeta za hrvatsku narodnu grupu teče do 2022. ljeta.

sjednica savjet za hrvatsku narodnu grupu Martin Ivančić Stanko Horvat

ORF

Martin Ivančić (na livo) i Stanko Horvat se minjaju u funkciji predsjednika.

Savjet je najviši gremij Gradišćanskih Hrvatov i ima 24 kotrige. Polovica od njih su zastupniki društav a u drugoj polovici kurije su zastupniki političkih strankov kot i zastupniki crikve.

Glavna zadaća je podiljenje pinez

Pri sjednici Savjeta u novoj zgradi zemaljske vlade u Željeznu je bilo nazoči 20 od ukupno 24 kotrigov. Savjetu pripada početkom ljeta svenek zadaća da zaključi preporuku, kako neka savezno kancelarstvo podili podupiranje za hrvatsku narodnu grupu. Ljetos stoji na raspolaganje ista svota kot lani, 1.110.600 eurov.

sjednica savjet za hrvatsku narodnu grupu

ORF

Nazoči je bilo 20 savjetnikov i savjetnic.

Najveć pinez rezervirano za HŠtD

Najveća svota, 158.600 eurov je rezervirano za Hrvatsko štamparsko društvo, za tim slijedu Hrvatski kulturni i dokumentarni centar i HKD s podupiranjem od 147.000 eurov. Hrvatski centar u Beču, Hrvatska narodna visoka škola i Hrvatska sekcija biškupije primaju svote od oko 100.000 eurov.

Jedno društvo, i to novoutemeljeno društvo imenom Hrvat S.A.M. nije dostalo prošenu subvenciju. Uzrok je ta, kako je rekao predsjednik Savjeta Martin Ivančić, da je društvo prosilo pineze samo za izgradjenje infrastrukture, a ne za projekte.

Martin Ivančić

ORF

Predsjednik Savjeta i HKDC-a Martin Ivančić

Manje svote za seoska društva

Seoska društva ćedu dostati svote od 500 do 3.000 eurov. Ljetos je 11 ovakovih društav samostalno prosilo za podupiranje. Pet malih društav je u kooperaciji s HKD-om prosilo podupiranje. Ali ovo nije moguće, je rekao Stanko Horvat predsjednik HKD-a, pokidob bi to bilo daljedavanje subvencije. Oni su imali ideju, da tako pomoru malim društvom pri sastavljanju molbe, je rekao Stanko Horvat.

Stanko Horvat

ORF

Potpredsjednik Savjeta i predsjednik HKD-a Stanko Horvat

Savjetniki su odobrili ovo podiljenje, jedino savjetnik Željko Odobašić, biškupski vikar za Hrvate i peljač Hrvatske sekcije pastoralnoga ureda dijeceze Željezno, je glasovao protiv pokidob, kot jur spomenuto, društvo Hrvat S.A.M. nije dostalo potribovane pineze.

Dužičak dnevni red s važnimi odlukami

Zvana toga su na dnevnom redu bili izvještaj djelatne grupe o podiljenju subvencijov, kot i plan o težišći za podupiranje 2020. ljeta i popis financijskih troškov u toj vezi kot i reforma poslovnoga reda Savjeta. Na ova moguća minjanja su se ujedinali pri zadnjoj sjednici Savjeta lani u juniju.