Skoro 1.300 ljudi je lani istupilo iz crikve

U Gradišću je lani pristupilo već ljudi katoličanskoj crikvi nego u ljetu pred tim. Isto tako se je ali i povišio broj istupov. Blizu 1.300 vjernikov je 2018. ljeta ostavilo crikvu, a 142 su pristupili. Tim se je broj kotrigov crikve u dijecezi Željezno smanjio za oko 0,5 procentov.

Ovi broji su ali stabilni, je izjavila dijeceza Željezno. Točno 191.164 kršćanov broji rimsko-katoličanska crikva u Gradišću. Val istupov je 2010. ljeta prouzrokovalo objelodanjenje brojnih slučajev zloupotribljavanja sa strani farnikov širom svita.

Zatim su se istupi ali smanjili, je izjavila dijeceza Željezno. Kako je rekao biškup Egidije Živković se u ovi slučaji mora zgledati i na demografski razvitak, tr da je pesimizam krivi odgovor. Crikvi se ali mora ugodati biti živa, otvorena i prema budućnosti orijentirana zajednica. U Austriji je 5 milioni kršćanov.